Algemene informatie kampen

 • De kampen starten
  • Internaat: eerste dag om 8.30 uur aanwezig zijn
  • Externaat: eerste dag om 8.30 uur, andere dagen om 9 uur
 • Einde kamp:
  • Internaat: laatste dag om 16.30 uur
  • Externaat: laatste dag om 16.30, andere dagen om 17 uur
 • Inbegrepen in de prijs:
  • Het volledige programma (inclusief uitstappen)
  • De begeleiding door gediplomeerde lesgevers
  • De verzekering
 • Maaltijden
  • Internaat: alle maaltijden zijn inbegrepen.
  • Externaat: warm middagmaal + barbecue op donderdagavond is inbegrepen.
 • Kleren: zorg zelf voor aangepaste kleren waar nodig. Deze kledingwijzer helpt je op weg.
 • Attest van tetanusvaccinatie: verplicht voor de kampen ponyrijden
 • Medische fiche
  • Geef je medische fiche af op de eerste lesdag.
  • Je krijgt de medische fiche de laatste dag terug.
  • Een ouder vult de medische fiche in, tenzij je kind tot een risicogroep behoort. Dan vult een arts de fiche in. 
  • De fiche blijft één jaar geldig.
  • De medische fiche geldt ook voor andere kampen van dit kalenderjaar. 

Inschrijving

Wanneer kan je je inschrijven?

 • Kampen in de paasvakantie: vanaf woensdag 11 januari 2023 om 12.30 uur
 • Kampen in juli: vanaf woensdag 18 januari 2023 om 12.30 uur
 • Kampen in augustus: vanaf woensdag 25 januari 2023 om 12.30 uur
 • Kampen in de herfstvakantie: vanaf 30 augustus 2023 om 12.30 uur

Hoe ga je te werk?

 1. Schrijf online in via de webshop (telefonisch inschrijven kan niet.). De website geeft een overzicht van de inschrijvingen en de vrije plaatsen.
 2. Na je inschrijving krijg je een automatische bevestigingsmail.

 

De boekingscodes van de kampen bestaan telkens uit een combinatie van:

 • Een cijfer: het weeknummer
 • Een letter: I = internaat – E = externaat
 • Een lettergroep: de afkorting van de activiteit

Bijvoorbeeld 28 I PEB staat voor week 28 Internaat Ponyrijden Equimix B

Annuleren

Je kunt een inschrijving alleen schriftelijk annuleren.

De annuleringskost bedraagt 15% van het inschrijvingsgeld

Meld elke annulering schriftelijk aan domein De Boerekreek met een mail naar boerekreek@oost-vlaanderen.be

Heb je niet schriftelijk geannuleerd en kom je de eerste kampdag toch niet opdagen? Dan beschouwen we je inschrijving toch als geannuleerd en rekenen we je 15 % van het inschrijvingsgeld aan.

Wat als de Boerekreek annuleert?

Centrum De Boerekreek heeft het recht om zonder schadeloosstelling zelf te annuleren in deze gevallen:

 • Als een activiteit niet kan doorgaan door te weinig deelnemers
 • Als er ernstige elementen zijn die een normaal verloop van de activiteit in het gedrang kunnen brengen.

Als het centrum zelf een activiteit annuleert, krijg je je inschrijvingsgeld helemaal terug.

Fiscaal aftrekbaar

Voor kinderen die nog geen 12 jaar zijn, kun je het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekken. Dat kan alleen als de ouder betaalt die het kind fiscaal ten laste heeft. In het voorjaar krijg je automatisch het fiscaal attest van De Boerekreek. 

Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor:

 • Alle ongevallen tijdens de activiteiten
 • Ongevallen onderweg van en naar de activiteiten

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de medische kosten (na de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering).

De verzekering dekt geen schade, verlies of diefstal van kleren en voorwerpen. 

Taal

Om maximale veiligheid te verzekeren, verwachten we dat iedereen Nederlands begrijpt. Genoeg om de lessen vlot te kunnen volgen en de instructies van de lesgevers gemakkelijk te begrijpen.

Huisregels

 • Niet toegelaten op kamp:
  • Gsm, iPod, mp3-speler of muziekinstallatie. Deelnemers geven deze af bij het onthaalmoment en mogen deze gebruiken op bepaalde momenten tijdens het kamp.
  • Snoep of frisdrank
  • Drank en drugs. Bij vaststelling wordt de deelnemer naar huis gestuurd.                     
 • Deelnemers voor het externaat zet je af en haal je op bij de kampleider aan de refter.

Tarieven

De Provincie behoudt zich het recht voor de gebruikerstarieven op 1 september en 1 januari aan te passen.