Brochure Naar een richtlijn voor de bewaring van digitale onderzoeksdocumenten van archeologisch onderzoek

In de afgelopen decennia maakte de archeologiesector de omslag naar een digitalisering van de (onderzoeks)documentatie van opgravingen.
Deze brochure gaat in op de kwetsbaarheid van digitale documenten, het gebrek aan sensibilisering, expertise en infrastructuur, en onvolkomenheden in het wettelijk kader. 

Auteur

Lien Lombaert en Henk Vanstappen

Aantal pagina's

36

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00