Brochure Erfgoedprijs 2022

Jaarlijks rijkt Provincie Oost-Vlaanderen de Erfgoedprijs uit. Het thema van 2022 is ‘herbestemming van historisch erfgoed’. De projecten in deze brochure zijn geslaagde renovaties, waarbij de harmonieuze wisselwerking met het verleden vooropstaat. Vaak behoren deze gebouwen tot het collectieve geheugen; het is de ambitie om deze sporen uit het verleden lees- en zichtbaar te houden en ze een nieuwe toekomst te geven in een steeds evoluerende omgeving. 

Auteur

Provincie Oost-Vlaanderen

Aantal pagina's

28

ISBN

/

Prijs

Gratis