De Boerenkrijg. Herinneringen in het Land van Waas en het Land van Dendermonde.

225 jaar geleden brak de Boerenkrijg uit. In het Land van Waas en het Land van Dendermonde herinnert nog een aantal markante kleine monumenten aan die strijd. Die monumenten en herdenkingsplaatsen worden in deze brochure toegelicht en van een geschiedkundige context voorzien.

Auteur

Auteur: Ignace Van Driessche
Eindredactie: Diane Geerts en Karel Uyttersprot

Aantal pagina's

36

ISBN

/

Prijs

Gratis