Subsidie voor 'Rap op stap'-kantoren

Deze subsidie wil de vakantieparticipatie van mensen in armoede stimuleren door meer 'Rap op Stap'-kantoren te helpen realiseren in Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

Lokale, maatschappelijke voorzieningen die personen met een beperkt budget in de samenleving steunen: OCMW’s, lokale dienstencentra, samenlevingsopbouw, organisaties en verenigingen van kansarmen, verenigingen uit de armoede- en diversiteitssector ... .

Bedrag

 • Maximaal 3 000 EUR per jaar.
 • Maximaal 8 000 EUR per jaar bij meerdere aanvragen (meerdere kantoren) van eenzelfde aanvrager.

Voorwaarden

 • Jaarlijks een aanvraag of een aanvraag tot verlenging indienen.
 • De aanvrager:
  • is een lokale, maatschappelijk voorziening; 
  • heeft het charter 'Rap op Stap' (Steunpunt Vakantieparticipatie) ondertekend.
 • Eenzelfde aanvrager mag een aanvraag indienen voor kantoren op verschillende locaties.
 • Het 'Rap op Stap'-kantoor is gevestigd in Oost-Vlaanderen.
 • Een opstartsubsidie en een subsidie voor de verdere uitbouw van eenzelfde 'Rap op Stap'-kantoor zijn niet cumuleerbaar.
 • Meer info over de subsidiecriteria voor het opstarten of het verder uitbouwen van een bestaand of reeds opgestart 'Rap op Stap'- kantoor vind je in artikel 5 van het subsidiereglement.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Wonen & Mondiale Solidariteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent

  of e-mail het naar gelijkekansen@oost-vlaanderen.be
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Integrale Kwaliteitszorg

+32 9 267 71 40