Vorming erfgoedzorg

  • Donderdag 15 september 2022: Studiedag Hout & Archeologie¬†op de provinciale Erfgoedsite Ename in het Erfgoedcentrum i.s.m. Agentschap Onroerend Erfgoed
  • Datum nog te bepalen: Vierwervendag

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00