Molendraaipremie

Deze subsidie wil molenaars, moleneigenaars en molenbeheerders stimuleren om hun molen maalvaardig en werkzaam te houden en open te stellen voor het publiek. Dat gebeurt door de molen regelmatig te doen draaien en malen.

Doelgroep

Beheerders van historische molens in Oost-Vlaanderen:

• vrijwillige molenaars;

• moleneigenaars;

• verenigingen;

• stichtingen.

Bedrag

Maximaal 1 250 EUR per molen per jaar.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indien uiterlijk op 10 november van het jaar waarvoor de draaipremie wordt aangevraagd.
 • De historische molen is voorzien van een door de Provincie Oost-Vlaanderen geplaatste verzegelde toerenteller.
 • De hoofdas van de molen behaalt jaarlijks het minimum aantal omwentelingen:
  • voor een windmolen: 12 000 per jaar;
  • voor een rosmolen: 12 000 per jaar;
  • voor een getijdenmolen: 4 000 per jaar;
  • voor een watermolen: 48 000 per jaar;
  • voor een beschermde ambachtelijke mechanische maalderij: 100 000 per jaar.
 • De molen staat minstens 3 dagen per jaar doorlopend open voor het publiek. Die dagen worden bepaald door de deputatie.
  De molenaar en eigenaar streven er evenwel naar om gespreid over het jaar de molen
  12 dagen per jaar open en in werking te stellen.
 • De molenaar of de bezitter van het zakelijk recht over de molen houden een logboek bij.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 10 november van het jaar waarvoor de draaipremie wordt aangevraagd naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Mola Molencentrum
  Puyenbrug 5
  9185 Wachtebeke

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar molendraaipremie@oost-vlaanderen.be

  Voeg bij het aanvraagformulier een gedateerde digitale of analoge foto van de verzegelde toerenteller.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen 
  • plaatst een verzegelde toerenteller. De reeds geplaatste tellers blijven gewoon verder in functie;
  • controleert periodiek de tellerstand van de toerenteller en het logboek.
 • Ben je niet in de mogelijkheid om de bewijsstukken digitaal in te dienen, dan kan je Mola Molencentrum vragen om de tellerstand te komen vaststellen.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag