De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Molendraaipremie

De molendraaipremie is een premie voor onbezoldigde molenaars ter bevordering van het onderhoud en de maalvaardigheid van Oost-Vlaamse historische ambachtelijke molens (wind-, water- of rosmolens).

Doelgroep

 • Onbezoldigde molenaars
 • Opdrachtgevers van bezoldigde molenaars

Bedrag

Maximaal 1 250 EUR per jaar.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het premiejaar.
 • De wind-, water- of rosmolen is gelegen in Oost-Vlaanderen én is opgenomen in de lijst vastgesteld door de deputatie.
 • De molenaar geeft schriftelijk toelating om een verzegelde toerenteller te plaatsen op de hoofdas van de molen.
 • De hoofdas van de molen heeft een minimum aantal omwentelingen per jaar afgelegd:
  • voor een watermolen: minstens 36 000 omwentelingen per jaar;
  • voor een wind- of rosmolen: minstens 18 000 omwentelingen per jaar.
 • De molen staat minstens 3 dagen per jaar open voor het publiek (Vlaamse Molendag, Open Monumentendag, Oost-Vlaamse Molendag).

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het premiejaar naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Mola – het Provinciaal Molencentrum
  Puyenbrug 5
  9185 Wachtebeke
 • Laat jaarlijks de meterstand van de toerenteller opnemen door een aangestelde van de deputatie.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag