Middelburg

Enkele centimeters onder het maaiveld aan de Kasteelstraat in Belgisch Middelburg (Maldegem) liggen de archeologische resten van het middeleeuwse kasteel van Pieter Bladelin. Na opgravingen zijn de kasteelresten opnieuw afgedekt met grond om ze te beschermen.

In 2023 zijn er werken om duidelijk te maken dat hier ooit een kasteel stond. De contouren van het kasteel worden gemarkeerd. Er blijft ook open ruimte beschikbaar. Een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en een nieuwe trekpleister voor bezoekers! Een nieuwe troef voor Middelburg en een nieuwe erfgoedsite voor de Provincie. 

 

Wie was Bladelin?

Pieter Bladelin was een belangrijk financieel ambtenaar van de hertogen van Bourgondië. In 1440 kocht hij gronden van de abdij van Middelburg om er een residentie te bouwen. Daarna volgde een kerk, stadhuis, hospitaal, huizen, ... Het begin van het huidige Middelburg. Zelfs hertog Karel de Stoute, zijn gemalin Margaretha van York en zijn dochter Maria Van Bourgondië kwamen er zelf een kijkje nemen. 

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00