In de tuin

Natuurtuin

De natuurtuin verschilt van een klassieke cultuurtuin doordat alles spontaan groeit. Door variatie in onderhoud ontstaan er verschillende plantencombinaties. De natuur beslist uiteindelijk wat waar groeit. Daardoor ziet de tuin er elk jaar anders uit.

Laat je inspireren en ontdek ideeën voor je eigen tuin:

 • De speeldernis, een zone voor educatieve activiteiten en een natuurlijke speelzone met wilgenhut, reuzengrote mikado en natuurlijke muziekinstrumenten.
 • Bijenhotel
 • Kleine houtige landschapselementen zoals meidoornhaag, knotbomenrijen,…
 • Een zone voor spontane natuurontwikkeling
 • Schuilhut met groendak
 • Waterzuiveringsinstallatie met rietveld
 • Vijver met typische flora en fauna
 • Muurflora en gevelgroen: de oude gevels en muurtjes van De Kaaihoeve herbergen een natuurlijke muurflora. Daarnaast kan je een aantal voorbeelden zien van gevelvergroening en nestkasten voor allerlei dieren.

Als je de natuurtuin wilt verkennen met leuke opdrachtjes en veldwerkmateriaal, kan je de gratis natuurkabas ontlenen.

 

Je mag wandelen op de gemaaide paden van zonsopgang tot zonsondergang. Honden zijn toegelaten aan de leiband.

Proeftuin

Proef van de verschillende manieren hoe je ecologisch kunt moestuinieren in de proeftuin:

 • De kruidenspiraal: met verschillende meerjarige smaakmakers die meteen ook een paradijs is voor vlinders en insecten.
 • Een vierkante metertuintje: door de beperkte oppervlakte ideaal voor wie wil starten met een eigen tuintje.
 • Een zuidmuur met gevelgroen: een mooie plantenmuur die ook de gebouwen frisser houdt in de zomer.
 • De ecologische moestuin: met klassieke zaaibedden waarop biologische wisselteelt van eenjarige gewassen toegepast wordt. Vergeten groenten, zoals wortelpeterselie of koolrabi, krijgen er een prominente plaats.
 • Een boomgilde: rond een boom komt er een cirkelvormige moestuin.
 • De permacultuurtuin: het complexe natuurlijke ecosysteem wordt zo goed mogelijk nagebootst. Eénjarige en meerjarige teelten worden aangevuld door vaste planten en bloemen.
 • In het voedselbos op De Kaaihoeve werden in het najaar van 2019 zo'n 450 struiken en boompjes aangeplant. Goed voor 70 verschillende soorten. Klinkende namen zoals 'Ananas de Courtrai', 'Sanguine de Savoie' en 'Malus John Downie' zullen zorgen voor sappige peren, perziken en appels.
 • Alle ‘tuinafval’ wordt ter plaatse gecomposteerd zodat de tuin een gesloten kringloop vormt.

Blotevoetenpad

Ontdek ons blotevoetenpad met verschillende ondergronden. Beleef een korte en intense ontdekkingsreis voor de voeten.

kinderen op het blotevoetenpad in de kaaihoeve

Buitententoonstellingen

In de natuurtuin zijn er 2 tentoonstellingen:

 • 'Biodiversiteit - alles hangt samen': deze expo leert je welke rol biodiversiteit speelt in ons leven. Onderneem een interactieve tocht door de modules in de natuurtuin. Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn er leuke opdrachtjes en korte tips voor thuis.
 • 'Kaaitoeren’: in deze tentoonstelling ontdek je het landschap en de natuurwaarden van de omgeving: oude schuren en hofmuurtjes met hun specifieke muurflora, de hoogstamboomgaard met oude lokale fruitvariëteiten, het kleinschalig waterzuiveringssysteem, de vijver.
Buitententoonstelling De Kaaitoeren

Gps-spel Natuurambassadeur

Natuurambassadeur is een gps-zoektocht voor jong en oud in de natuurtuin. Dit spel speel je met de Actionboundapp.

Stel een vraag

dienst Natuur- & Milieueducatie - De Kaaihoeve

+32 55 49 67 96