2de en 3de graad secundair onderwijs

Scholen en groepen kunnen een gratis educatieve activiteit reserveren in Bastion VIII.  Je kan ook verschillende activiteiten combineren en andere activiteiten aanvragen. 

 

Biotisch wateronderzoek

De leerlingen vangen en determineren de dieren uit verschillende waterpartijen. Daarna bepalen ze de BBI (Belgische biotische index) en vergelijken ze de verschillende waterpartijen. Na determinatie krijgen de leerlingen uitleg over het leven van enkele waterdieren. Deze workshop gaat goed samen met abiotisch wateronderzoek.

 • Duur: 70 - 90 min.

 

Abiotisch wateronderzoek

De leerlingen onderzoeken de verschillende watersoorten in Bastion VIII en vergelijken ze op basis van metingen van zuurstof-, ijzer- en fosfaatgehalte, geleidbaarheid en hardheid. De leerlingen meten alles zelf. Deze workshop gaat goed samen met biotisch wateronderzoek.

 • Duur: 60 - 120 min.

 

Biotisch bodemonderzoek

De leerlingen onderzoeken verschillende bodems op dieren. Ze determineren zelf en ze krijgen uitleg over de verschillende soorten die ze vangen. 

 • Duur: 60 - 90 min.

 

Abiotisch bodemonderzoek

De leerlingen onderzoeken verschillende bodems door niet-levende elementen te meten: windsnelheid, lichthoeveelheid, hardheid, doorlaatbaarheid voor water, bodemtemperatuur, bodemvochtigheid. Zo kunnen ze verschillen zoeken tussen verschillende bodemtypes. Ze meten alles zelf met een doorschuifsysteem.

 • Duur: 50 - 70 min.

 

Lente en bestuiving

De voorjaarsbloeiers en andere bloemen komen uitgebreid aan bod. De leerlingen onderzoeken hoe de planten zich aanpasten om hun stuifmeel te verspreiden (wind, insecten, water). Deze workshop is prima te combineren met de workshop over honingbijen. 

 • Duur:  50 - 70 min.

 

Zaadplanten determineren

Met determinatieflora bekijken de leerlingen verschillende eenvoudig te determineren planten. Ze beginnen bij de basis: we frissen eerst enkele begrippen op die nodig zijn voor determinatie. Eén of enkele planten determineren we met de hele groep, de andere planten determineren de leerlingen zelf. Hun resultaten worden gecontroleerd en bijgestuurd als dat nodig is

 • Duur: 75 - 120 min.

 

Honingbijen

We doen het leven van de honingbijen uit de doeken. Verschillende materialen en bijenproducten worden overlopen en doorgegeven. Ook het oogsten van de honing komt aan bod. Deze workshop is prima te combineren met die over lente en bestuiving.

 • Duur: 60 - 75 min.

Praktisch

 • Wij zorgen voor al het nodige materiaal.
 • Bij elke activiteit die langer dan 75 minuten duurt, is er een pauze.
 • Prijs? Gratis
 • Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Groepen van meer dan 30 leerlingen kunnen alleen op dinsdag reserveren.
 • De educatieve activiteiten sluiten aan op de eindtermen van het onderwijs.

Hoe reserveren?

Mail naar bastion8@oost-vlaanderen.be, bel +32 52 21 08 74 of kom gerust even langs.

 • Het is handig als je verschillende data bij de hand hebt en je aankomst- en vertrekuur al kent.
 • De educatieve activiteiten zijn snel volzet. Reserveer daarom minimaal zes maanden op voorhand als je nog graag kunt kiezen tussen verschillende data.

Stel een vraag

dienst Natuur- & Milieueducatie - Bastion VIII

+32 52 21 08 74