Drooghout

Drooghout in Oosterzele is een valleigebied van 33 ha. Het bestaat voor de helft uit bos en voor de helft uit bloemenrijk grasland en ruigte. In de beboste gedeelten vind je de meest zeldzame fauna en flora met een bijzondere ecologische waarde.   

Bosbeheer

De Provincie kocht eerst 18 ha waardevol grasland om overstromingsgebied aan te leggen ter bescherming van de woningen in Moortsele. Op de graslanden in het centrale gedeelte staan runderen, voor een ecologisch maai- of begrazingsbeheer. Dit is mogelijk via gebruiksovereenkomsten met lokale landbouwers. Het samengaan in Drooghout van natuur, landbouw, recreatie en woonveiligheid illustreert hoe een gecontroleerd overstromingsgebied maatschappelijk meer kan betekenen dan alleen een waterbekken.Ontdek meer over Drooghout.

Natuurbeheerplan

De Provincie maakt een nieuw natuurbeheerplan op voor Drooghout. Met een natuurbeheerplan leggen we de basis voor een sterk en solide natuurbeheer voor de komende 24 jaar. Behalve een heldere langetermijnvisie en duidelijke afspraken, biedt zo’n natuurbeheerplan ook recht op subsidies van de Vlaamse overheid. In dit plan zetten we volop in om de Europees beschermde flora en fauna in het gebied te behouden en verbeteren. Daarnaast blijft de waterbufferende functie van het gebied erg belangrijk.

Actueel

 • De procedure voor de opmaak van het natuurbeheerplan loopt en ondertussen is het ontwerp-natuurbeheerplan en de ontwerp-toegankelijkheidsregeling ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos ter goedkeuring.
 • De publieke consultatie liep van maandag 6 maart 2023 tot 6 april 2023.

Praktisch

 • Gratis toegang
 • Openingsuren: elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.
  • Opgelet! Bij stormweer is het verboden om het bos te betreden. Door hevige rukwinden kunnen takken afkraken en bomen omwaaien. Op de website van het KMI kan je zien wanneer het gaat stormen. Ook de dagen na de storm ben je best waakzaam voor overhellende of afgekraakte takken en bomen. 
  • Opgelet! Bij aanhoudende droogte kan er brandgevaar zijn. Kijk op de website van het Agentschap Natuur en Bos om te weten welke brandalarmfase in Oost-Vlaanderen van kracht is.
 • Roken of vuur maken zijn verboden, het hele jaar door en overal in het gebied (ook op de parking).  
 • Adres en parking:
  • Het gebied ligt tussen de Moortselestraat, Kasteelstraat en Drooghout in Oosterzele.
  • Je parkeert aan het station van Moortsele of aan de ingang Kasteelstraat. 
  • Met de fiets? Stippel de meest veilige en comfortabele fietsroute uit.
  • Met de bus? Stippel je route uit op de routeplanner van De Lijn.
 • Handig om te weten:
  • Er is een wandelroute in het gebied.
  • Fietsknooppunten in de buurt: knooppunten 83 en 97 van het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen.
  • Er is een wandelverbinding tussen het station van Moortsele en de straten Drooghout en Kasteelstraat.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02