Subsidie voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten

Deze subsidie is bedoeld voor verenigingen of instellingen die Oost-Vlaamse streekproducten promoten op evenementen die openstaan voor het grote publiek (bv. een sneukeltoer of een receptie na een concert).

Doelgroep

Verenigingen 

Bedrag

Maximum 1 250 EUR per initiatief.
Bij uitputting van het krediet geldt een pro rata verdeling. 

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten minste 1 maand voor het evenement plaatsvindt.
 • De aanvrager is een vereniging of een instelling met rechtspersoonlijkheid met zetel en/of secretariaat in Oost-Vlaanderen.
  Vzw’s met publiekrechtelijk karakter komen niet in aanmerking.
 • Het evenement maakt gebruik van Oost-Vlaamse streekproducten en staat open voor het grote publiek.
  Enkel kosten voor Oost-Vlaamse streekproducten kunnen gesubsidieerd worden.
 • Eenzelfde evenement en/of eenzelfde vereniging kan slechts driemaal voor subsidiëring in aanmerking komen. 

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier minstens één maand voor het evenement plaatsvindt naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het naar erov@oost-vlaanderen.be
 • Stuur uiterlijk 45 dagen na het evenement volgende documenten:
  • een gedetailleerde en volledige opgave van alle uitgaven met betrekking tot aankopen van streekproducten, met de nodige documenten om de uitgaven van het initiatief aan te tonen
  • een overzicht van de publiciteit die voor het initiatief werd gemaakt en/of in de pers verschenen is 

        naar
        Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
        Charles de Kerchovelaan 189
         9000 Gent

 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag