Subsidie voor STEM-expedities

Deze subsidie ondersteunt de organisatie van STEM-expedities voor leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.

Om een STEM-expeditie samen te stellen, kan je gebruikmaken van een handige tool.
Bekijk de instructievideo van de tool en/of bekijk de infovideo over de STEM-expeditie

Waar de STEM-expedities dit schooljaar plaatsvinden, vind je terug in dit overzicht

Doelgroep

 • Oost-Vlaamse gemeenten.
 • Secundaire scholen met een vestiging in Oost-Vlaanderen.
 • Hogescholen met een vestiging in Oost-Vlaanderen.

Bedrag

 • Maximaal 2 000 EUR voor een reeks van 6 workshops van telkens 2 uur.
 • Maximaal 3 000 EUR voor een reeks van 9 of meer workshops van telkens 2 uur.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan het schooljaar waarin de STEM-expeditie plaatsvindt.
 • De aanvrager
  • is een Oost-Vlaams gemeentebestuur of een school voor secundair onderwijs met studierichtingen uit het STEM-domein met minstens arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit of een school voor buitengewoon onderwijs met opleidingsvorm 3 of een hogeschool, telkens met een vestiging in Oost-Vlaanderen;
  • kan enkel als aanvrager voor en organisator van (een) hele STEM-expeditie(s) optreden in de gemeente(n) waarin hij zelf gevestigd is. Het aantal STEM-expedities dat in (een) gemeente(s) kan worden ondersteund, is volgens artikel 5 § 1 van het subsidiereglement bepaald volgens het aantal inwoners binnen die gemeente(n);
  • kan eveneens en ongelimiteerd als workshopaanbieder optreden binnen de eigen STEM-expeditie en de STEM-expedities van andere aanvragers en organisatoren;
  • kan samenwerken met één of meerdere externe workshopaanbieders.
 • De workshops
  • duren elk minimum 2 uur;
  • maken deel uit van een reeks van minstens 6;
  • vinden plaats buiten de lesuren in de vrije tijd van de deelnemers.
 • De deelnemers
  • zijn jongeren uit de derde graad basis- en/of eerste graad secundair onderwijs;
  • moeten voor alle workshops van de STEM-expeditie zijn ingeschreven;
  • die nieuw zijn, krijgen voorrang op deelnemers uit vorige jaren.
 • De STEM-expeditie
  • verkent minstens 4 verschillende vakgebieden binnen het STEM-domein, zoals bepaald volgens artikel 1, 6 van het subsidiereglement;
  • behandelt de 4 STEM-componenten (natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde).
   De workshops sluiten aan bij de leefwereld van de jongeren en zijn afgestemd op hun niveau. Ze beogen het geven van inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij als geheel. Ze tonen aan dat STEM-inzichten een belangrijke bijdrage kunnen leveren  aan de grote uitdagingen van onze wereld en tijd. STEM en/of STEM-toepassingen kunnen ook binnen de context van andere domeinen worden verkend;
  • is een doe-activiteit en heeft als doel de jongeren te stimuleren om te reflecteren over hun interesses in en hun talenten voor STEM en techniek. Ze gaan zelf aan de slag, onderzoeken en experimenteren binnen een veilige context. Probleemoplossend denken, persoonlijke inbreng en eigen creativiteit worden aangewend;
  • streeft ernaar ook ouders en/of voogden bij de reflectie van de deelnemers over hun interesses in en hun talenten voor STEM en techniek te betrekken door ervoor te zorgen dat zij hun ervaringen ook met hen kunnen delen en bespreken;
  • mag geen aanvang nemen vooraleer de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag.
 • De subsidie mag enkel gebruikt worden voor werkings- en personeelskosten, niet voor investeringskosten.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan het schooljaar waarin de STEM-expeditie plaatsvindt naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
 • De toekenning van de subsidies gebeurt binnen de beschikbare middelen. Wanneer meerdere STEM-expedities voor subsidie in aanmerking komen, wordt de subsidie verleend volgens de volgende orde van prioriteit:
  1. maximale spreiding over de Oost-Vlaamse gemeenten;
  2. verdeling van de subsidies onder de verschillende aanvragers;
  3. aanvragen waarbij een workshop ook plaatsvindt in een school of bedrijf;
  4. maximale variatie binnen de workshopreeks van de STEM-expeditie, waarbij de meeste verschillende vakgebieden aan bod komen;
  5. de meest creatieve invulling van de STEM-expeditie.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag