Betaalbare school

De school streeft er naar om de schoolkosten voor de leerlingen zo laag mogelijk te houden. In het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een kostenschatting voor het schooljaar. Deze schatting is afhankelijk van de studierichting en bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Voor de eerste graad werken we met een maximumfactuur.

Via een extern boekenfonds kunnen de leerlingen alle werkschriften aankopen. Voor de eerste graad wordt het aankoopbedrag in mindering gebracht van de minimumfactuur.

Ga ook zeker na of je recht hebt op een studietoelage.

Indien ondanks alles de kosten toch nog te hoog zouden zijn, kan je contact opnemen met de directie van de school. 

Maximumfactuur eerste graad

Voor de eerste graad, B-stroom is er een maximumfactuur van 239,02 EUR.

Inbegrepen:

  • Laptop
  • Aankoop van werkboeken en huur boeken
  • 1 LO T-shirt (enkel voor nieuwe leerlingen)
  • Studie-uitstappen
  • Sportdag
  • Gedrukte cursussen/kopieën
  • Materiaal voor specifieke lessen (voeding, techniek…)

Niet inbegrepen: meerdaagse uitstappen

Leerlingen

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent - Oudenaarde - Locatie Oudenaarde

+32 55 31 32 87