B-stroom: Economie en Organisatie

De combinatie ‘Economie en organisatie’ geeft de leerlingen een inzicht in de praktische aspecten van de economie. 

Toekomst?

Als je slaagt in het tweede leerjaar B, kan je naar de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit. Je kiest uit een waaier van opleidingen die je voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Vakken

Uren

Nederlands

3

Wiskunde + STEM

3

Techniek + STEM

3

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Levensbeschouwelijke vakken

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Frans

1

ICT / Economie

1

Muzikale opvoeding

1

Engels

1

Nederlands op maat

1

Basisoptie

10

Economie en organisatie

10

Totaal

32