B-stroom: Economie en Organisatie

De combinatie ‘Economie en organisatie’ geeft de leerlingen een inzicht in de praktische aspecten van de economie. 

Toekomst?

Als je slaagt in het tweede leerjaar B, kan je naar de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit. Je kiest uit een waaier van opleidingen die je voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Vakken

Uren

Nederlands

3

Wiskunde + STEM

3

Wiskunde op maat 1
Techniek + STEM 3
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Frans 1
ICT / Economie 1
Muzikale opvoeding 1

Engels

1
Nederlands op maat

1

Basisoptie 10
Economie en organisatie 10
Totaal 33