Zorg op school

Het welzijn van onze leerlingen is belangrijk. Daarom zorgen we voor extra ondersteuning via:

 • Het CLB
 • GOK
 • Hergo

CLB

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

 • Begeleidt de school tijdens regelmatige teambesprekingen en klassenraden.
 • Zorgt voor medische en psychologische begeleiding van de leerlingen.
 • Houdt van elke leerling een dossier bij met de gegevens.
 • Begeleidt ouders en leerlingen bij de studiekeuze na de lagere school of bij verandering van school.

Meer info?

CLB Gent

+32 9 243 79 70

info@clbgent.be

GOK

GOK (gelijke onderwijskansen) streeft er naar om leerlingen optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen.

De focus ligt op:

 • preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
 • leer- en ontwikkelingsstoornissen

 

Dat doen we onder meer via:

 • acties in ons leerzorgplan
 • remediëringslessen tijdens het schooljaar
 • toetsen na de examenperiode
 • activiteiten om leerlingen taalvaardiger te maken
 • studiekeuze- en loopbaanbegeleiding om de leerlingen voor te bereiden op het leven na onze school
 • contactmomenten met de ouders

Hergo

Hergo is een methodiek om conflicten op te lossen. Die methode heet herstelgericht groepsoverleg of kortweg Hergo.

Hoe werkt Hergo?

 • Herstelgericht handelen biedt alle betrokkenen de kans om in conflictsituaties op een constructieve wijze met elkaar terug verder te gaan.
 • Herstel richt zich niet op de persoon of de overtreder, maar op de geleden schade, hoe de betrokkenen die ervaren en welke verantwoordelijkheid zij dragen om de schade hersteld te krijgen.
 • Zo kan het aangedane leed op een rechtvaardige wijze hersteld worden en kan de hele klas en/of school in harmonie functioneren.

De herstelgesprekken gebeuren onder leiding van leerkrachten die ervaring hebben met deze methodiek.

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent Henleykaai

+32 9 267 12 10