Zorg op school

“Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt aan zijn capaciteiten om een boom te beklimmen, zal het zijn hele leven geloven dat hij dom is.” – A. Einstein

Kansen - Leren studeren

In een inspirerende leer-en leefomgeving krijgen leerlingen alle bouwstenen aangereikt om hun leerdoelen te bereiken. Screening en gesprekken monitoren de leermogelijkheden en helpen de juiste richting te vinden. Sterk uitdagende leersituaties zorgen voor betrokkenheid van de leerlingen. Leerlingen en leerkrachten werken hiervoor als team intensief samen.

Toekomst - Onderwijsloopbaan

Talenten ontdekken, interesses en mogelijkheden verkennen zijn deel van de onderwijsloopbaan. Een realistisch zelfbeeld, werkbeeld en toekomstbeeld zijn belangrijke items om gerichte en doordachte keuzes te maken. Ontwikkelen van keuzebekwaamheid en advies bij studiekeuze laat jongeren groeien naar competente volwassenen. 

Geluk - Psychisch en sociaal functioneren

Hoe een leerling sociaal functioneert in de klas, op school, tijdens stages,…is een belangrijk deel van het groeiproces. Onze leefregels vormen hierbij een duidelijk kader. Bij het niet naleven, gaan we vooral herstelgericht te werk.

Iedereen heeft wel eens een periode waarin het moeilijker gaat.  Tegenslagen, stressvolle gebeurtenissen, je draai niet vinden, moeilijke relaties, ziekte, ... Dit kan  ervoor zorgen dat iemand zich niet goed voelt in zijn vel.  Leerlingengesprekken en -projecten rond maatschappelijk relevante thema’s maken dit bespreekbaar. Binnen de schoolomgeving is een vangnet voorzien en wordt - indien nodig - een beroep gedaan op externe hulp.

Gezond - Preventieve gezondheidszorg

Gezondheid en ontwikkeling gaan hand in hand. Preventie, detectie en bescherming zijn sleutelwoorden.

We maken leerlingen attent op bedreigingen. Sensibilisering rond verslavingszorg, gezonde voeding,  beweging en sport binnen het warme schoolklimaat vermindert het spijbelen en voorkomt sociale isolatie en schooluitval.  Dit maakt leerlingen sterker en weerbaarder.

CLB

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

  • Begeleidt de school tijdens regelmatige teambesprekingen en klassenraden.
  • Zorgt voor medische en psychologische begeleiding van de leerlingen.
  • Houdt van elke leerling een dossier bij met de gegevens.
  • Begeleidt ouders en leerlingen bij de studiekeuze na de lagere school of bij verandering van school.

Meer info?

CLB Gent

+32 9 243 79 70

info@clbgent.be

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent Henleykaai

+32 9 267 12 10