Visie en missie

Visie

Richtpunt campus Gent Henleykaai, een warme school.

Als diverse gemeenschap is onze school een afspiegeling van het veelkleurig Vlaanderen. Ons team beseft dat het werkt met de belangrijkste bouwstenen van die gemeenschap: onze jongeren.

Dat voorrecht inspireert ons om die jongeren te begeleiden in een omgeving die wij het liefst omschrijven als ‘warm’, waar alles draait rond elkaar waarderen, ieders eigenheid accepteren, verschillen respecteren en elkaar motiveren.

Als je dat goed doet, dan krijg je dat immers allemaal terug. Dat maakt ons beroep tot waarschijnlijk het mooiste ter wereld. Daarom bouwen wij aan duidelijke afspraken die gerespecteerd worden door alle betrokkenen.

Voor onze teamleden is het een voorrecht om jongeren te begeleiden, maar het is ook een vak dat je uitoefent met het hart en het verstand.

Missie

Zorg

Als open school hebben wij oog voor samenhorigheid in verscheidenheid. Die zorg willen wij warm houden. Dialoog vormt de basis van onze openheid, waardoor elke jongere zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt in zijn of haar eigenheid. Met ons gedreven team creëren wij zo veel mogelijk ruimte voor de persoonlijke ontplooiing van onze jongeren.

Creativiteit

Wij zijn doorzetters, open in ons denken, verdraagzaam in ons handelen. Wij verrijken het schoolleven van de jongeren met creatieve initiatieven die aansluiten bij hun leefwereld. Die initiatieven laten hen toe schoolse en niet-schoolse talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Die zelfontdekking helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Verantwoordelijkheid

Wij stellen grenzen met respect voor de waardigheid van elke leerling. Leven in een gemeenschap eist afspraken, functioneren in een organisatie nog meer. Verantwoordelijkheid en inspraak spelen een belangrijke rol bij de uitbouw van een beter onderwijs. Dat staat voor de ontplooiing van talenten en zet aan tot levenslang leren. Dat biedt onze jongeren de nodige veerkracht om in onze maatschappij succesvol en gelukkig te functioneren.

Onze waarden:

 • Betrokkenheid
 • Deskundigheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Gelijkheid
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid

Waarom kiezen voor het Provinciaal onderwijs?

Onze school maakt namelijk deel uit van een groot netwerk van scholen: de provinciale scholen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Onze prioriteiten?

 • Wij zetten in op een vernieuwende aanpak tegen een betaalbare prijs in een eigentijdse infrastructuur
 • We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.
 • We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving waar elke leerling zoveel mogelijk een begeleiding op maat krijgt.
 • We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit.
 • We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwezige talenten.
 • We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent Henleykaai

+32 9 267 12 10