Opleidingsvorm 1 (OV)

Binnen deze opleidingsvorm bieden we een evenwicht van werk en leertaken aan, in combinatie met een lespakket dat inzet op ontprikkeling.

We werken zo maatschappijgericht mogelijk. Dat wil zeggen dat we je een maatschappelijke training geven om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het latere leven. 

Binnen OV1 wordt een traject op maat uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk op zoek wordt gegaan naar wat mogelijk is voor de leerling, in afstemming met de voltallige klassenraad.

Het programma kan in de loop van het schooljaar worden aangepast zodat het de leerling ondersteunt in zijn of haar groeiproces. We kijken naar wat werkt op maat van de leerling, wat kan leiden tot een voorbereiding en overstap naar een andere opleidingsvorm, een voorbereiding op de dagbesteding of op bijvoorbeeld de examencommissie.

Voor wie?

Binnen opleidingsvorm 1 richten we ons enkel op leerlingen met een verslag OV1 type 9.

Lessentabel

Vakken

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Algemene Sociale Vorming (ASV)

Deze lesuren worden verdeeld over werkmomenten en rustmomenten.

30

Totaal

32

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40