Onze troeven

Waarom kiezen voor Richtpunt campus Buggenhout?

Zorg

 • gemotiveerd en gedreven schoolteam
 • geïndividualiseerde leerondersteuning
 • specifieke ondersteuning door paramedisch team:
 • orthopedagoog
 • logopedist
 • auti-coach
 • doorgedreven leerlingenbegeleiding
 • project Buitengewoon En Uitzonderlijk voor leerlingen met gedragsproblemen
 • een psychofysieke training die communicatie- en sociale vaardigheden stimuleert bij leerlingen
 • voorkomt sociale problemen zoals pesten, conflicten,uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • bevordert het welzijn van de leerling

 

Betaalbaar

 • toegang tot computers en tablets
 • maximumfactuur voor de eerste graad
 • gratis leerlingenvervoer tot vierde jaar
 • gratis abonnement de Lijn/NMBS vanaf vierde jaar
 • winkel met tweedehandskledij met aandacht voor het milieu

 

Toekomstgerichte opleidingen

 • stage in het bedrijfsleven
 • goed uitgeruste werkplaatsen
 • ateliers en keuken met hedendaagse uitrusting
 • leraren die enthousiaste en ervaren specialisten in hun vak zijn
 • bereid leerlingen uit OV4 voor op doorstroom naar arbeidsmarkt of hoger onderwijs 

 

Actieve school

 • studiereizen
 • middagactiviteiten

Waarom kiezen voor provinciaal onderwijs?

Onze school maakt namelijk deel uit van een groot netwerk van scholen: de provinciale scholen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

 

Onze prioriteiten?

 • Via geïntegreerde algemene sociale vorming groeien de leerlingen maximaal uit tot gelukkige, respectvolle, flexibele, creatieve, zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.
 • We hanteren een duidelijk gestructureerd en consequent (ortho)pedagogisch kader, waarin beleefdheid, inzet, eerlijkheid en respect centraal staat.
 • We streven ernaar dat de leerlingen volwaardig deel kunnen uitmaken van de snel evoluerende, diverse maatschappij.
 • De school voorziet overgang naar het naschoolse leven via interne en externe samenwerkingsverbanden, zowel met andere scholen als met allerlei andere organisaties.
 • Leef- en leerhouding zijn bij ons evenwaardig.

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40