Voor wie

Onze school verwelkomt kinderen van 6 tot 13 jaar in het type basisaanbod en in het type 9.

Type basisaanbod

Voor wie?

Voor leerlingen, die ondanks redelijke aanpassingen, niet in staat zijn om het gemeenschappelijke leerprogramma te blijven volgen in het gewone onderwijs.

Aanpak

 • Leerinhouden die dicht aanleunen bij die van het gewone onderwijs
 • Aangepaste didactiek
 • Ervaringsgericht leren
 • Afstemmen op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling
 • Paramedische ondersteuning (logo, kine, kinderverzorgster, ortho en leerlingenbegeleider)
 • Regelmatige evaluatie en bijsturing

Wat erna?

Vervolgonderwijs in het gewone (B-stroom) of buitengewone onderwijs is mogelijk (OV 3).

Type 9

Voor wie?

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid.

Aanpak

 • Onderwijs aangepast aan de unieke manier van leren en beleven van kinderen met ASS
 • Voorspelbaarheid, structuur, verheldering
 • Oderwijs en ondersteuning op maat
 • Omkadering door een multidisciplinair auti-team
 • Nauwe samenwerking met de ouders
 • Regelmatige evaluatie en bijsturing

Wat erna?

Vervolgonderwijs in het gewone of buitengewone onderwijs is mogelijk.

Stel een vraag

Kiempunt campus Eeklo

+32 9 377 32 82