Bij Kiempunt groeit buitengewoon talent

Kiempunt?

Kiempunt is een provinciale school voor buitengewoon kleuter- en/of lager onderwijs. In een Kiempunt kan het buitengewoon talent van jouw kind ontkiemen!

Waarom kiezen voor Kiempunt?

 • Een geborgen en veilig nest, met respect voor elke levensopvatting en religieuze of filosofische overtuiging.
 • Een sterk multidisciplinair team, met leerkrachten, leerlingenbegeleiders, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, kinderverzorgers en orthopedagogen.
 • Ondersteuning op maat, zowel individueel als klassikaal.
 • Een moderne, aangepaste infrastructuur, met groene speelplaatsen, structuurklassen, muziek- en kookklassen, goed uitgeruste sporthallen, leerondersteunende software, ...
 • Betaalbaar onderwijs, met overwegend gratis onderwijs (busvervoer, zwemmen, turnkledij, middagtoezicht), betaalbare maaltijden en uitstappen.
speelplaats van Kiempunt campus Assenede met enkele spelende kinderen
leerling rijdt op een go-cart op de speelplaats

Waar vind ik een Kiempunt?

 • Kiempunt campus Assenede
  • type basisaanbod (lager onderwijs) en type 2 (kleuter- en lager onderwijs). 
  • Meer info over de school vind je in de infobrochure.
 • Kiempunt campus Buggenhout
  • type basisaanbod (lager onderwijs) en type 9 (lager onderwijs).
  • Meer info over de school vind je in de infobrochure.
 • Kiempunt campus Eeklo
  • type basisaanbod (lager onderwijs) en type 9 (lager onderwijs). 
  • Meer info over de school vind je in de infobrochure.
Spelende kinderen op de groene speelplaats van Kiempunt campus Eeklo

Hoe gaat het verder na Kiempunt?

Dit hangt af van het type buitengewoon onderwijs en de mogelijkheden van jouw kind.

Type basisaanbod

 • Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, voor wie het gewoon onderwijs met redelijke aanpassingen (hulpmiddelen, individuele hulp, ... ) niet haalbaar is.
 • Leerlingen uit het type basisaanbod verwijzen we meestal door naar een B-stroom of OV3. Na het secundair komen leerlingen terecht op de gewone arbeidsmarkt.
 • Soms stromen leerlingen door naar OV2. Zo worden ze voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven, in een beschermde leefomgeving.

Type 2

 • Voor leerlingen met een verstandelijke beperking.
 • Leerlingen uit type 2 verwijzen we door naar OV1 of OV2. Daar worden ze verder voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven, in een beschermde leefomgeving.

Type 9

 • Voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), maar zonder verstandelijke beperking, al dan niet met een beperkte leerachterstand.
 • De leerlingen kunnen doorstromen naar een A-stroom of B-stroom in het gewoon secundair onderwijs - al dan niet met ondersteuning - of in het gewoon secundair onderwijs OV4.
 • Leerlingen kunnen het advies krijgen om hun traject verder te zetten in het buitengewoon secundair onderwijs OV3, type 9.
 • Soms stromen leerlingen door naar OV2. Zo worden ze voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven, in een beschermde leefomgeving.