Subsidie voor Oost-Vlaamse kennisinstellingen

Deze subsidie wil projecten van Oost-Vlaamse kennisinstellingen ondersteunen voor het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van onderzoek en kennis en het bevorderen van de internationale mobiliteit van docenten via internationale samenwerking met de strategische buitenlandse partnerregio’s van de kennisinstellingen.

Doelgroep

Oost-Vlaamse kennisinstellingen.

Bedrag

Maximaal 5 000 EUR per projectaanvraag per deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan de aanvang van het project.
 • De aanvrager is een kennisinstelling met een vestiging in Oost-Vlaanderen.
 • Het project:
  • is beperkt in tijd of is een in de tijd duidelijk af te lijnen deel van een groter project;
  • heeft een looptijd van 2 jaar. Verlenging van 1 of 2 jaar is eventueel mogelijk;
  • moet worden uitgevoerd in of een samenwerking zijn met partners uit een strategische buitenlandse regio van de kennisinstellingen. Er wordt gestreefd naar op alle vlakken grensverleggende samenwerkingen, waar mogelijk en relevant tussen triple of quadruple helix actoren;
  • levert een bijdrage aan de realisatie van het provinciale speerpuntclusterbeleid, meer bepaald in de volgende speerpuntclusters:
   • circulaire economie, met name de biogebaseerde economie, cleantech, materialen en slimme en duurzame logistiek (o.a. via slimme digitalisatie);
   • zorgeconomie en -innovatie;
   • (agro-)voeding;
  • stoelt op principes van wederkerigheid;
  • draagt bij aan ecologische en/of sociale duurzaamheid;
  • stelt een partnerschap voor dat geschikt is om het project uit te voeren;
  • vraagt een redelijk budget aan, in verhouding tot de activiteiten voorzien in het project.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan de aanvang van het project naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ondernemen & Innovatie
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar internationaal@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, formuleert een voorstel over de aanvragen.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84