Subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid

Deze subsidie wil lokale besturen en actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten.
De ondersteuning gebeurt via een aanbod van kant-en-klare pakketten of workshops die verder informeren en inzichten geven in mondiale thema’s.
Deze thema’s hebben duidelijke linken met wereldburgerschap, fairtrade en/of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

Doelgroep

Oost-Vlaamse lokale besturen

Bedrag

Maximaal 1 500 EUR per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste 3 weken voor de uitvoering van de methodiek.
 • De aanvrager is een Oost-Vlaams lokaal bestuur.
 • De aanvraag 
  • mag geen commercieel doel beogen;
  • mag geen fondsen- en/of ledenwerving tot doel hebben;
  • omschrijft – per aanbod – duidelijk voor wie het is bedoeld, met hoeveel personen, datum en plaats waar de activiteit zal plaatsvinden.
 • Het aanbod is bestemd voor
  • lokale besturen en/of gemeentepersoneel;
  • lokale jeugd- en/of volwassenenorganisaties;
  • gemeentelijke bibliotheken;
  • scholen binnen de gemeente;
  • andere lokale organisaties zonder winstgevend doel (vzw’s/feitelijke verenigingen).

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste 3 weken voor de uitvoering van de methodiek naar mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be.
 • Er kan enkel een keuze gemaakt worden uit het informatief en educatief aanbod dat werd goedgekeurd door de deputatie.
  Dit aanbod vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag