Filipijnen

De Provincie Oost-Vlaanderen kiest voor een duurzaam partnerschap met de Cordillera regio in de Filipijnen. Daarvoor werkt het bestuur samen met de lokale organisatie Center for Development Programs (CDPC) in de Cordillera, de Vlaamse ngo Solidagro en de hogeschool Odisee Waas

De Cordillera regio is rijk aan kostbare grondstoffen (goud, zilver, koper) en dus gegeerd voor ontginning. Grote internationale mijnbedrijven bestrijden elkaar en de lokale bevolking. Die lokale bevolking bestaat voor het grootste deel uit Igorot, inheemse bergvolkeren.

De lokale bevolking

  • is vaak slachtoffer van landroof: mijnbedrijven nemen hun grond af omdat ze niet over de juiste eigendomspapieren beschikken;
  • is vaak slachtoffer van militarisering van de regio;
  • leeft vaak geïsoleerd en mislopen investeringen van de overheid in publieke goederen.

Werkwijze

De huidige mensenrechtensituatie in de Filipijnen belemmert de ngo's om te werken aan een mens- en milieuvriendelijke ontwikkeling. Dankzij het partnerschap met de Provincie Oost-Vlaanderen krijgt CDPC meer vertrouwen van de lokale overheid.

Zo kan CDPC in de Cordillera regio opkomen voor de mensenrechten van de lokale bevolking. Zij strijden voor:

  • het recht op voedsel (agro-ecologie, voedselsoevereiniteit, bescherming tegen de gevolgen van de klimaatverandering, beschermen van landrechten (landroof) en tegen mijnbouw);
  • het recht op gezondheidszorg;
  • arbeidsrechten; 
  • het voorkomen en snel reageren op rampen (tyfoon, landverschuivingen, ...).