Filipijnen

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan duurzame partnerschapen in een beperkt aantal regio’s in de wereld, waaronder de Cordillera regio in de Filipijnen. We werken er samen met het Center for Development Programs (CDPC), ngo Solidagro en waar mogelijk met andere actoren die hun schouders willen zetten onder deze lokaal gedreven ontwikkeling.

Uitdagingen in de regio

De lokale bevolking in de Cordillera regio bestaat vooral uit inheemse bergvolkeren. Zij streven naar een duurzame ontwikkeling van het land van hun voorouders, met respect voor het milieu, hun cultuur en basis mensenrechten.

Dit is niet evident in een regio rijk aan kostbare mineralen zoals goud en zilver en met het hoogste waterkracht potentieel in de Filipijnen. De lokale gemeenschappen worden geconfronteerd met ontwikkelingsagressie (door mijn- en andere exploitaties), militarisering en repressie, ernstige risico’s voor de leefbaarheid en het duurzaam beheer van deze regio.

Acties voor duurzame ontwikkeling

CDPC, een lokaal netwerk van 5 ngo’s en volksorganisaties, ondersteunt het streven naar zelfbeschikking van de inheemse bevolking, het verdedigen van hun land, leven en natuurlijke hulpbronnen. Ze komen op voor:

  • het recht op voedsel (agro-ecologische productie, voedselsoevereiniteit, bescherming van landrechten);
  • het recht op gezondheidszorg;
  • arbeidsrechten en politieke rechten.

Het CDPC-netwerk investeert in initiatieven die bijdragen tot deze onafhankelijke, duurzame ontwikkeling zoals:

  • Verbetering van inheemse landbouwsystemen door onder meer intensivering van de rijstproductie, invoering van irrigatie en andere ondersteunende infrastructuur, onderzoek naar meer klimaatbestendige inheemse rijstvariëteiten, gebruik van bio-pesticiden, …;
  • Rampenbestrijding: tijdige waarschuwing en snelle respons (tyfoon, landverschuivingen, ...);
  • Gezondheidsprogramma's op gemeenschapsniveau (gezondheidswerker, basisapotheek, opvolgingsbezoeken door medische teams), met aandacht voor inheemse gezondheidspraktijken, en campagnes om het recht op gezondheid te verdedigen;
  • Organisatie en vorming van formele en informele werknemers in hun streven naar werkzekerheid en een eerlijk loon;
  • Versterking van volksorganisaties om op te komen voor hun rechten zonder discriminatie en repressie.

CDPC ontwikkelt deze activiteiten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen en waar mogelijk in samenwerking met lokale overheden. Provincie Oost-Vlaanderen en ngo Solidagro ondersteunen het netwerk.

Bekijk enkele realisaties van de voorbije jaren.

Blijf op de hoogte

Blijf jij graag op de hoogte? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en/of volg het nieuws op de websites van Solidagro en CDPC.

Stel een vraag