Vorming en uitwisseling mondiale solidariteit

De Provincie organiseert regelmatig vormingen en uitwisselingsmomenten voor verschillende doelgroepen over allerlei mondiale thema’s:

  • voor lokale besturen
  • Voor Oost-Vlaamse organisaties met een project in het Zuiden:
  • Voor Oost-Vlaamse onderwijspersoneel:

Documentatiecentrum met educatief materiaal

In het documentatiecentrum mondiale solidariteit vind je:

  • les- en vormingspakketten,
  • inleefkoffers,
  • educatieve spelen boeken en tijdschriften
  • sensibiliseringsmateriaal (vb. rond de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

Je kan alle materialen gratis ontlenen.