Vorming en uitwisseling

De Provincie organiseert regelmatig vormingen en uitwisselingsmomenten voor verschillende doelgroepen over allerlei mondiale thema’s:

 • Voor leerkrachten secundair onderwijs en studenten lerarenopleiding:
 • voor Oost-Vlaamse organisaties met een project in het Zuiden
 • Voor 4de pijlerinitiatieven die werken rond onderwijs in Congo
  • 25 juni 2022: Uitwisselingsmoment onderwijs in Congo (binnenkort meer info)
 • Voor de Oost-Vlaming:
  • Webinar Fair trade en Korte Keten over bloemen (binnenkort meer info)

Documentatiecentrum met educatief materiaal

In het documentatiecentrum mondiale solidariteit vind je:

 • les- en vormingspakketten,
 • inleefkoffers,
 • educatieve spelen boeken en tijdschriften
 • sensibiliseringsmateriaal (vb. rond de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

Je kan alle materialen gratis ontlenen.

Stel een vraag