Vorming en uitwisseling

De Provincie organiseert regelmatig vormingen en uitwisselingsmomenten voor verschillende doelgroepen over allerlei mondiale thema’s:

  • voor lokale besturen
  • rond wereldburgerschap in de klas via het programma Kleur Bekennen
  • voor Oost-Vlaamse organisaties met een project in het Zuiden of Oost-Europa

Documentatiecentrum met educatief materiaal

In het documentatiecentrum mondiale solidariteit vind je:

  • les- en vormingspakketten,
  • inleefkoffers,
  • educatieve spelen boeken en tijdschriften
  • sensibiliseringsmateriaal (vb. rond de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Je kan alle materialen gratis ontlenen.

Stel een vraag