Vorming en uitwisseling mondiale solidariteit

De Provincie organiseert regelmatig vormingen en uitwisselingsmomenten voor verschillende doelgroepen over allerlei mondiale thema’s:

 • voor lokale besturen
 • Voor Oost-Vlaamse organisaties met een project in het Zuiden
  • 6 en 13 mei 2023: Lerend Netwerk Moestuinen (inschrijven is binnenkort mogelijk)
  • 21 oktober 2023: Ontmoetingsdag Oost-Vlaamse 4de pijlers (inschrijven is binnenkort mogelijk)
 • Voor Oost-Vlaamse onderwijspersoneel

Documentatiecentrum met educatief materiaal

In het documentatiecentrum mondiale solidariteit vind je:

 • les- en vormingspakketten,
 • inleefkoffers,
 • educatieve spelen boeken en tijdschriften
 • sensibiliseringsmateriaal (vb. rond de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)

Je kan alle materialen gratis ontlenen.

Stel een vraag