Vorming en uitwisseling

De Provincie organiseert regelmatig vormingen en uitwisselingsmomenten voor verschillende doelgroepen over allerlei mondiale thema’s:

  • voor lokale besturen
  • rond wereldburgerschap in de klas via het programma Kleur Bekennen
  • voor Oost-Vlaamse organisaties met een project in het Zuiden of Oost-Europa

Documentatiecentrum met educatief materiaal

Ben je op zoek naar educatief materiaal? In het documentatiecentrum mondiale solidariteit vind je heel wat uitgewerkte lespakketten, educatieve koffers, spelen en dvd's met lessuggesties, ...

Stel een vraag