Plattelandsprojecten PDPO

Voor de ontwikkeling van het Oost-Vlaamse platteland werkt de Provincie rond vijf kernthema’s:

  • Ondernemen
  • Armoede en Welzijn
  • Erfgoed en toerisme
  • Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
  • Open ruimte

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland legt het beleidskader vast voor 2014-2020. Het plan verfijnt de thema’s van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Dat concretiseert dan weer de Europa 2020-doelstellingen en de prioriteiten van het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid.

Meer weten? website Plattelandsloket.

Subsidies

Ook jij kunt met je organisatie bijdragen tot plattelandsontwikkeling door een project in te dienen en daarvoor een subsidie krijgen. Alle informatie vind je op de website van het Plattelandsloket. Je krijgt er ook een overzicht van andere subsidielijnen per gemeente

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 61