Interreg Noordzee

logo interreg nooord zee regio efro europese unie

Elke grensstreek binnen de Europese Unie kent een eigen Interregprogramma. Rond de noordzee is Interreg Noordzee Regio het belangrijkste programma. Het programma steunt sterke partnerschappen rond de Noordzee om de toekomst te innoveren door de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

De Europese Unie riep de Interregprogramma’s in het leven om specifieke problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met als doel:

 • gedeelde uitdagingen aanpakken;
 • gezamenlijke oplossingen vinden op het vlak van gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, transport, duurzame energie, etc. 

Programmagebied

Het programmagebied van Interreg Noordzee Regio strekt zich uit over regio’s rond het Noordzeegebied in 7 landen:

 • Vlaanderen
 • Nederland
 • Duitsland
 • Denemarken
 • Zweden
 • Noorwegen
 • Frankrijk

Deze programmaperiode is het gebied uitgebreid met regio’s uit Frankrijk en in Vlaanderen komen nu alle provincies in aanmerking.

Budget

Voor de periode 2021-2027 beschikt het programma over een budget van 158 miljoen euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Daarbij horen enkele spelregels:

 • Het programma subsidieert maximaal 60% van de kosten die je voor je project gemaakt hebt.
 • Het andere deel komt uit je eigen middelen of je kan hiervoor aanvullende cofinanciering vragen bij een andere overheid of bereidwillige partij. Bekijk zeker onze provinciale cofinanciering.
 • Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Noordzee Regio te combineren met financiering vanuit andere Europese programma’s.

Prioriteiten

Interreg Noordzee Regio legde 4 prioriteiten vast met daarbij 8 verschillende specifieke doelstellingen voor de komende jaren:

 •  Robuuste en slimme economieën
  • De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap.
 • Een groene transitie
  • Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
  • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte economie.
  • Duurzame mobiliteit.
 • Klimaatbestendigheid
  • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen risicopreventie en – bestendigheid.
  • Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en vermindering van verontreiniging.
 • Een beter bestuur
  • Een beter bestuur voor samenwerking.

Project indienen?

Tussen 2021 en 2027 zal Interreg Noordzee Regio verschillende projectoproepen lanceren. Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je contact opnemen via europa@oost-vlaanderen.be. Je kan er terecht voor:

 • Informatie en inspiratie wat betreft de mogelijkheden van het programma en reeds lopende of gerealiseerde Oost-Vlaamse projecten.
 • Begeleiding bij het indienen van een nieuw project.
 • Ondersteuning bij de uitvoering van een goedgekeurd project.

Interessante links