Interreg Noordwest Europa

Elke grensstreek binnen de Europese Unie kent een eigen Interregprogramma. In het noord-westen van Europa vind je Interreg Noordwest Europa terug als belangrijk programma. Met het oog op een beter Europa ondersteunt dit programma de samenwerking tussen gebieden in die streek.

Dit Interregprogramma wil van noord-west Europa één van ’s werelds belangrijkste economische spelers maken: een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

De Europese Unie riep de Interregprogramma’s in het leven om specifieke problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met als doel:

 • gedeelde uitdagingen aanpakken;
 • gezamenlijke oplossingen vinden op het vlak van gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, transport, duurzame energie, etc. 

Programmagebied

Het programmagebied van Interreg Noordwest Europa strekt zich uit over noord-west Europa in 6 landen:

 • Ierland
 • Frankrijk (deels)
 • België
 • Nederland
 • Duitsland (deels)
 • Zwitserland

Deze programmaperiode is het gebied uitgebreid met een aantal regio’s in Duitsland en Nederland.

Budget

Voor de periode 2021-2027 beschikt het programma over een budget van 287 miljoen euro. Daarmee is het één van de grootste Interregprogramma’s.

Daarbij horen enkele spelregels:

 • Het programma subsidieert maximum 60% van de kosten die je voor je project gemaakt hebt.
 • Het andere deel komt uit je eigen middelen of je kan hiervoor aanvullende cofinanciering vragen bij een andere overheid of bereidwillige partij. Check zeker onze provinciale cofinanciering.
 • Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Noordwest Europa te combineren met financiering vanuit andere Europese programma’s.

Prioriteiten

Voor de programmaperiode 2021-2027 zal Interreg Noordwest Europa focussen op 5 prioriteiten:

 • Klimaat en milieu
 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Innovatie en veerkracht
 • Inclusieve maatschappij

Project indienen?

Tussen 2021 en 2027 zal Interreg Noordwest Europa verschillende projectoproepen lanceren. Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je contact opnemen via europa@oost-vlaanderen.be. Je kan er terecht voor:

 • Informatie en inspiratie wat betreft de mogelijkheden van het programma en reeds lopende of gerealiseerde Oost-Vlaamse projecten.
 • Begeleiding bij het indienen van een nieuw project.
 • Ondersteuning bij de uitvoering van een goedgekeurd project.

Interessante links