EFRO Vlaanderen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, financiert verschillende Europese programma’s. Daaronder valt ook het EFRO-Vlaanderenprogramma, dat deel uitmaakt van het regionaal beleid van de Europese Commissie. Het EFRO Vlaanderenprogramma subsidieert projecten die de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen versterken, en tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen.

Programmagebied

Het EFRO-Vlaanderenprogramma is niet grensoverschrijdend. Het programmagebied beperkt zich dus tot Vlaanderen.

Budget

Voor de periode 2021-2027 beschikt het EFRO Vlaanderenprogramma over een bedrag van 276 miljoen euro. Daarvan zal 165,4 miljoen EUR besteed worden aan de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s) Limburg, West-Vlaanderen, Kempen en Stedelijke Ontwikkeling (Antwerpen & Gent).

Daarbij horen enkele spelregels:

 • Het programma subsidieert maximaal 40% van de kosten die je voor je project gemaakt hebt.
 • Het andere deel komt uit je eigen middelen of je kan hiervoor aanvullende cofinanciering vragen bij een andere overheid of bereidwillige partij. Check zeker onze provinciale cofinanciering.
 • Het is niet mogelijk om de Europese steun van EFRO Vlaanderen te combineren met financiering vanuit andere Europese programma’s.

Prioriteiten

De programmastrategie is opgebouwd langs 3 strategische lijnen: 2 inhoudelijke prioriteiten en 1 met betrekking tot de aanpak:

 • Slim Vlaanderen: hieronder beoogt EFRO projecten die bijdragen tot een van de volgende doelstellingen:
  • versterken van innovatiecapaciteit
  • ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en – ondernemerschap
  • digitalisering
  • Voor deze prioriteit zijn tot 60% van de middelen beschikbaar gemaakt.
 • Duurzaam Vlaanderen: onder deze prioriteit wordt gefocust op volgende doelstellingen:
  • Bevorderen van energie-efficiëntie
  • Bevorderen van hernieuwbare energie
  • Bevorderen van klimaatadaptatie
  • Duurzame stedelijke mobiliteit
 • Vlaanderen investeert: het EFRO-Vlaanderen programma focust sterk op aanzienlijke investeringsprojecten, omdat deze voor grotere impact te kunnen zorgen. Investeringsprojecten zijn projecten waarvan minstens 50% van de kosten naar investeringen gaat. Evenwel blijven werkingsprojecten als projecttype ook nog mogelijk.

Project indienen?

Projecten kunnen enkel ingediend worden binnen een openstaande oproep en via de EFRO-applicatie. De oproepen worden op de EFRO Vlaanderen website  gepubliceerd. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding.

Op zoek naar ondersteuning bij de indiening van je project? Neem dan zeker contact via europa@oost-vlaanderen.be. Je kan er terecht voor:

 • Informatie en inspiratie wat betreft de mogelijkheden van het EFRO-programma en reeds lopende of gerealiseerde Oost-Vlaamse projecten.
 • Begeleiding bij het indienen van een nieuw EFRO-project.
 • Ondersteuning bij de uitvoering van een goedgekeurd project.

Voor de werking van het EFRO-contactpunt (2016-2023) krijgt het provinciebestuur 699.186,50 EUR subsidie. Daarvan komt 349.593,25 EUR van EFRO en 349.593,25 EUR van het Fonds Innoveren en Ondernemen.

Interessante links