Interreg Vlaanderen-Nederland

logo interreg vlaanderen nederland gefinancierd door de europese unie

Elke grensstreek binnen de Europese Unie kent een eigen Interregprogramma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma. Met het oog op een beter Europa ondersteunt dit programma de samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders.

De Europese Unie riep de Interregprogramma’s in het leven om specifieke problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met als doel:

 • gedeelde uitdagingen aanpakken;
 • gezamenlijke oplossingen vinden op het vlak van gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, transport, duurzame energie, etc. 

Programmagebied

Het Interregprogramma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de 5 Vlaamse provincies en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies:

 • Vlaanderen: provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper).
 • Nederland: provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Het grensoverschrijdende karakter van een Interregproject is uiteraard essentieel: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het een meerwaarde betekent voor het project, kan je trouwens ook nog partners betrekken van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals bij voorbeeld Rotterdam - Rijnmond.

Budget

Voor de periode 2021-2027 beschikt het programma over een bedrag van 205 miljoen EUR vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Daarbij horen enkele spelregels:

 • Het programma subsidieert maximaal 50% van de kosten die je voor je project gemaakt hebt.
 • Het andere deel komt uit je eigen middelen of je kan hiervoor aanvullende cofinanciering vragen bij een andere overheid of bereidwillige partij.
 • Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met financiering vanuit andere Europese programma’s.

Voor innovatieve Europese projecten die bijdragen aan het provinciaal beleid en die duurzaam ondernemerschap ondersteunen voorziet de Provincie Oost-Vlaanderen in de mogelijkheid tot provinciale cofinanciering.

Prioriteiten

Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies hebben 4 prioriteiten vastgelegd met daarbij 12 verschillende specifieke doelstellingen voor de komende jaren:

 • Een slimmer Europa: innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
 • Een groener Europa: klimaat, milieu en natuur
 • Een socialer Europa: inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrije tijdsbesteding
 • Een Europa zonder grenzen: samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Project indienen?

Tussen 2021 en 2027 zal Interreg Vlaanderen-Nederland verschillende projectoproepen lanceren, telkens gevolgd door een beslissingsprocedure in 2 stappen zoals hieronder geschetst. Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je contact opnemen via europa@oost-vlaanderen.be.

 • Projectschets: Een beperkte schets van je project volstaat om aan te melden. Daarna gebeurt een preselectie.
 • Aanvraagdossier: De gepreselecteerde projecten werken een uitgebreid aanvraagdossier uit. Als dit voldoende kwalitatief is, wordt de projectaanvraag goedgekeurd en kan het partnerschap aan de slag. De ervaring leert ons dat hiervoor meestal één of meerdere herwerkingen nodig zijn. 

Interessante links