Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

logo intrreg france wallonie vlaanderen cofinancé par l'Union Européenne medegefinancierd door de Europse Unie

Elke grensstreek binnen de Europese Unie kent een eigen Interregprogramma. Langs de grens tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk is Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen het belangrijkste programma. Met het oog op een beter Europa ondersteunt dit programma de samenwerking tussen Vlamingen, Walen en Fransen.

Het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen stimuleert specifiek de sociaal-economische samenwerking tussen vier grensregio’s: Vlaanderen, Wallonië, Hauts-de-France (Frankrijk) en Grand Est (Frankrijk).

Het programma streeft naar gemeenschappelijke deskundigheid. Het probeert het potentieel van elke regio te benutten in het voordeel van de bevolking in het hele gebied.

De Europese Unie riep de Interregprogramma’s in het leven om specifieke problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met als doel:

 • gedeelde uitdagingen aanpakken;
 • gezamenlijke oplossingen vinden op het vlak van gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, transport, duurzame energie, etc.     

Programmagebied

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is een uitgestrekt grensoverschrijdend gebied aan de Frans-Belgische grens. Het gaat om een oppervlakte van 62.000 km², waar ruim 10,8 miljoen mensen wonen:

 • De provincies Oost-Vlaanderen (arrondissementen Gent en Oudenaarde) en West-Vlaanderen
 • De Waalse provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg
 • De departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme, Ardennes en Marne in Frankrijk

Budget

Voor de periode 2021-2027 beschikt het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderenprogramma over een bedrag van 268 miljoen euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Daarbij horen enkele spelregels:

 • Het programma subsidieert maximaal 60% van de kosten die je voor je project gemaakt hebt (100% voor microprojecten).
 • Het andere deel komt uit je eigen middelen of je kan hiervoor aanvullende cofinanciering vragen bij een andere overheid of bereidwillige partij. Bekijk zeker onze provinciale cofinanciering.
 • Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te combineren met financiering vanuit andere Europese programma’s.

Prioriteiten

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen legde 4 thema’s vast voor de komende jaren:

 • Ondersteunen van het bedrijfsleven, de groei en de heropleving van de economische activiteit door middel van innovatie en toegepast onderzoek.
 • De veerkracht, de samenwerking en de aanpassing van de gebieden aan de risico’s van klimaatverandering versterken.
 • Verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteit en bevorderen van duurzame, multimodale, stedelijke en landelijke mobiliteit.
 • Ondersteunen van de gezondheids- sociale, culturele en toeristische samenhang van het grondgebied.

Project indienen?

Tussen 2021 en 2027 zal Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen verschillende projectoproepen lanceren. Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je contact opnemen via europa@oost-vlaanderen.be. Je kan er terecht voor:

 • Informatie en inspiratie wat betreft de mogelijkheden van het programma en reeds lopende of gerealiseerde Oost-Vlaamse projecten.
 • Begeleiding bij het indienen van een nieuw project.
 • Ondersteuning bij de uitvoering van een goedgekeurd project.

Interessante links