Duaal leren

Is duaal leren iets voor jou?

 • Leren op school én op de werkvloer. 
 • Volwaardig leerproces waarbij je praktijkervaring opdoet in het werkveld.
 • Intensieve en individuele begeleiding van mentoren op de werkvloer.
 • Vergaren van alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om de job professioneel uit te voeren. 
 • Bij het succesvol afronden van je duaal traject ontvang je een diploma en kan je dus nog verder studeren. 

Wat zijn de verschillen tussen duaal leren, stage en deeltijds onderwijs?

Er zijn veel misvattingen over wat duaal leren nu precies inhoudt. Vaak wordt het verward met een stage of met deeltijds onderwijs, maar er zijn toch enkele belangrijke verschillen. We sommen deze hier onder even op:


Stage:

 • Een halve dag voor leerlingen uit het 5de en het 6de middelbaar.
 • Een volledige dag voor leerlingen uit het zevende jaar. 
 • De leerlingen passen toe wat ze op school geleerd hebben

 

Duaal leren: 

 • Leerlingen volgen les op school, maar het grootste deel van de week zijn ze actief op de werkvloer.
 • Het aantal uren dat de leerlingen op de werkvloer doorbrengen varieert, maar over het algemeen volgen ze 1/3e van de week lessen op school en 2/3e zijn ze actief op de werkvloer.
 • De werkgever heeft de plicht jou een bepaalde set van competenties aan te reiken en die ook samen met de school te evalueren.
 • In duaal leren evalueert de mentor op de werkplek competenties die de leerlingen moet behalen en heeft hij een stem in de klassenraad.
 • De leerling zal een werkvergoeding ontvangen. 

 

Deeltijds onderwijs:

 • Net als bij duaal leren een deel van je tijd op de schoolbanken doorbrengen en een deel van je tijd op de werkplek zelf.
 • De werkgever hoeft jou in principe geen competenties aan te leren. Als je de hele tijd dezelfde uitvoerende taak uitvoert, is daar formeel niets op tegen.
 • De werkgever oordeelt niet over de onderwijsloopbaan van de leerling.

Troeven duaal leren

 • Volwaardig leerproces met de mogelijkheid om duaal leren te volgen gedurende een volledige derde graad, inclusief een 7de jaar.
 • Ervaringsgericht leren op de werkplek wat leidt tot werkervaring.
 • Individueel leertraject per leerling.
 • Individuele begeleiding per leerling – sterke opvolging.
 • Ontwikkelen van vaardigheden en arbeidsattitude.
 • Leerlingen krijgen na het afstuderen meer kansen op de arbeidsmarkt en voeren daadwerkelijk de job uit waarvoor ze gestudeerd hebben.
 • Sterke communicatie tussen werkplek en school (trajectbegeleiding).

Veelgestelde vragen

Heb ik als leerling recht op de schoolvakanties?

Leerlingen in duaal leren hebben recht op alle schoolvakanties. In bepaalde gevallen kunnen hier wel kleine afwijkingen op zijn: Voor sommige opleidingen kan men beslissen dat er ook een aantal dagen in de schoolvakanties naar de werkplek gegaan moet worden. Deze dagen worden dan gecompenseerd op een ander moment van het schooljaar zodat je wel evenveel vakantie hebt. 

Heb ik een volwaardig diploma na duaal leren?
In een duale opleiding kan je dezelfde studiebewijzen behalen als in het voltijds onderwijs. Je kan er dus ook perfect je diploma behalen, en daarmee aan het werk gaan of besluiten om verder te studeren. 

Kan ik tijdens het schooljaar starten met duaal leren?
Ja. Tot en met de eerste lesdag na de herfstvakantie kan je instappen in een duale opleiding. Later starten met duaal leren is ook mogelijk, maar dan heb je wel de expliciete goedkeuring nodig van de klassenraad.

Hoe oud moet ik zijn om een traject duaal leren te volgen?
Duaal leren is toegankelijk voor leerlingen die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (15 jaar zijn en de eerste twee jaar van het secundair onderwijs hebben gevolgd  of 16 jaar zijn). Het traject duaal leren heeft als doelgroep jongeren die arbeidsrijp (competent om te leren en participeren op de werkplek) of op zijn minst arbeidsbereid (gemotiveerd om te leren en te participeren op de werkplek) zijn.

Hoeveel tijd krijg je om een werkplek te vinden?

- Na inschrijving krijg je 20 lesdagen de tijd om een werkplek te vinden. De trajectbegeleider kan je hierbij helpen. De school kan vaak ook beroep doen op een eigen netwerk van ondernemingen. Vind je geen werkplek in die 20 dagen, dan ga je in principe weer naar het klassieke voltijds onderwijs.

Welke overeenkomst wordt er afgesloten?

De overeenkomst die wordt afgesloten is een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) tussen de school, de werkplek en de leerling, en de ouders (indien de leerling minderjarig is). De invulling van het aantal uren op school en op de werkplek verschilt van opleiding tot opleiding. 

Verdien ik geld in duaal leren?
- Ja, je krijgt een leervergoeding afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Volg je een opleiding waarbij je minder dan 20 uur per week naar je werkplek gaat, dan gebruik je een onbetaalde stageovereenkomst alternerende opleiding. Volg je een opleiding waarbij je 20 uur of meer per week naar je werkplek gaat, dan gebruik je een betaalde overeenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Wat doet een trajectbegeleider?
Deze persoon staat in voor de trajectopvolging van leerlingen, bezoekt regelmatig de werkvloer, neemt eventueel deel aan het intakegesprek, werkt samen met de leerling en het salon het opleidingsplan uit en volgt dit op en is een stemgerechtigd lid van de klassenraad of het begeleidingsteam en kan dus mee beoordelen of een leerling geslaagd is of niet.

Wanneer ben ik geslaagd?

Het standaardtraject bepaalt welke competenties de leerling binnen een specifieke opleiding moet aanleren. De klassenraad heeft de delibererende bevoegdheid om te bepalen of de leerling voldoende competenties heeft verworven. De mentor die de leerling opleidt in de onderneming krijgt eveneens een stem in de klassenraad. 

Kan ik een duale opleiding over doen?

Ja, als de klassenraad dat nodig vindt.

Wat als een duale opleiding niets voor mij lijkt te zijn? 

Dan kan je terugkeren naar een niet-duale opleiding. Je moet dan wel rekening houden met de toelatings- en instapvoorwaarden voor die opleiding. Het is bovendien niet zeker dat de school waar je duaal leert ook de niet-duale opleiding aanbiedt. Hou daar best rekening mee bij de keuze van je school of opleider. Je leerkracht of trajectbegeleider helpt je graag op weg.

Meer info over duaal leren?

Wie nog meer info wenst over duaal leren kan terecht op de website van Duaal Leren.

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent - Oudenaarde - Locatie Oudenaarde

+32 55 31 32 87