De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Gouverneur

De gouverneur vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen en is voorzitter van de deputatie. Daardoor is hij bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Hij is medeverantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. 

Provinciale taken

De gouverneur is voorzitter zonder stemrecht van de Oost-Vlaamse deputatie.

Vlaamse taken

  • De gouverneur bewaakt het correct functioneren van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, polders en wateringen en kerkfabrieken. Hij behandelt alle klachten van de burgers tegen deze besturen.
  • Hij neemt initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.
  • De Vlaamse regering wijst hem ook opdrachten toe voor de strategische ontwikkeling van de provincie. Zo coördineert hij het Project Gentse kanaalzone en het Parkbosproject.

Federale taken

  • De gouverneur is medeverantwoordelijk voor de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen. Brandweer, politie en wapenvergunningen zijn zijn hoofdtaken.
  • Hij zit ook het provinciaal veiligheidsoverleg voor. Bij zware rampen coördineert hij de hulpacties.
  • Daarnaast heeft hij representatieve en protocollaire opdrachten. Zo begeleidt hij de koninklijke familie als die de provincie bezoekt.

De Vlaamse Regering kiest de gouverneur.