De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Welzijn

Door een beslissing van de Vlaamse overheid zijn sinds 1 januari 2018 een aantal van de taken en bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse of lokale overheid. 

Aanvragen regionale prioriteitencommissie voor personen met een handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

02 249 30 00 - gent@vaph.be

Website Vaph

Armoedebestrijding

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

02 553 33 30 - welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be

Website Vlaamse overheid

Breed geïntegreerd onthaal

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

02 553 33 30 - welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be

Website Vlaamse overheid

CAW

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

02 553 33 30 - welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be

Website Vlaamse overheid

Digitaal Netwerk Kortverblijf

Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid

02 553 35 00 - ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

Website Zorg en Gezondheid

Drugspreventie en verslaving

Drugspunten Oost-Vlaanderen

Geweldpreventie

Coördinatie inzake fysiek en seksueel geweld, intra- en extrafamiliaal geweld voor Oost Vlaanderen - Justitiehuis Gent

Contact: Justitiehuis Gent

Huizen van het Kind

Kenniscentrum De Lijm

Loket cliëntbemiddeling en loket cliëntoverleg

Agentschap Jongerenwelzijn - Afdeling Continuïteit en Toegang

02 533 42 33 - act.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be

Website Jongerenwelzijn

Lokaal sociaal beleid

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

02 553 33 30 - welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be

Website Vlaamse overheid

Mantelzorg

Informeer eerst bij je gemeente voor de mantelzorgpremie.

Kijk ook of je in aanmerking komt voor het Vlaams zorgbudget bij:

Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid

Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

02 553 45 90 - vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be

Website Vlaamse sociale bescherming

OCMW-overleg

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

02 55 33 30 - welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be

Website Vlaamse overheid

Ouderenparticipatie

 Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

02 553 33 30 - welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be -

Website Vlaamse overheid

PISAD

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid Oost-Vlaanderen

078 15 55 70

Website ZOV

Plazzo of Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen

Preventie gezinsondersteuning

Provinciaal Instituut Heynsdaele

Instituut Heynsdaele vzw

055 230 910 – info.mfc@heynsdaele.be

Website Heynsdaele

Regionaal Welzijnsoverleg

RWO Meetjesland (RWOM)

09 373 46 54

Website RWOM

 

RWO Dendermonde (RWOD)

052 37 85 61

Website RWOD

 

RWO Oudenaarde

0477 70 89 96

Website RWO Oudenaarde

 

Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG)

09 225 91 33

Website WRG 

 

RWO Waasland (RWW)

03 780 52 35

Website RWW

 

RWO Aalst (RWO-ARA)

0473 19 81 03

Website RWO-ARA

Sociale kaart

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Beleidsinformatie en Kennisbeheer (BIK) – Team Informatie

02 553 33 33 -  desocialekaart@vlaanderen.be 

Website De Sociale Kaart

Sociale kaart voor vluchtelingen

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Beleidsinformatie en Kennisbeheer (BIK) – Team Informatie

desocialekaart@vlaanderen.be

Website Sociale Kaart Vluchtelingen

Vrijwilligersverzekering

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media -

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

03 218 59 01 

Website Vlaamse overheid

Meer weten over wat de Provincie doet?

Volg de Provincie op Facebook, Twitter, schrijf je in voor de nieuwsbrief of neem een gratis abonnement op het magazine Informeel.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 71 40