Welzijn

Door een beslissing van de Vlaamse overheid zijn sinds 1 januari 2018 een aantal van de taken en bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse of lokale overheid. 

Aanvragen regionale prioriteitencommissie voor personen met een handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Website Vaph

Armoedebestrijding

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

Website Vlaamse overheid

Breed geïntegreerd onthaal

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

Website Vlaamse overheid

CAW

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

Website Vlaamse overheid

Digitaal Netwerk Kortverblijf

Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid

Website Zorg en Gezondheid

Drugspreventie en verslaving

Drugspunten Oost-Vlaanderen

Geweldpreventie

Coördinatie inzake fysiek en seksueel geweld, intra- en extrafamiliaal geweld voor Oost Vlaanderen - Justitiehuis Gent

Justitiehuis Gent

Huizen van het Kind

Kenniscentrum De Lijm

Agentschap Jongerenwelzijn - Afdeling Continuïteit en Toegang

Website Opgroeien

Lokaal sociaal beleid

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

Website Vlaamse overheid

Mantelzorg

Informeer eerst bij je gemeente voor de mantelzorgpremie.

Kijk ook of je in aanmerking komt voor het Vlaams zorgbudget bij:

Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid

Website Vlaamse sociale bescherming

OCMW-overleg

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

Website Vlaamse overheid

Ouderenparticipatie

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en samenleving

Website Vlaamse overheid

PISAD

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid Oost-Vlaanderen

Website ZOV

Plazzo of Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen

Preventie gezinsondersteuning

Provinciaal Instituut Heynsdaele

Regionaal Welzijnsoverleg

RWO Dendermonde (RWOD)

Website RWOD

 

RWO Oudenaarde

Website RWO Oudenaarde

 

Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG)

Website WRG 

 

RWO Waasland (RWW)

Website RWW

 

RWO Aalst (RWO-ARA)

Website RWO-ARA

Sociale kaart

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Beleidsinformatie en Kennisbeheer (BIK) – Team Informatie

Website De Sociale Kaart

Sociale kaart voor vluchtelingen

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Beleidsinformatie en Kennisbeheer (BIK) – Team Informatie

Website Sociale Kaart Vluchtelingen

Vrijwilligersverzekering

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media -

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Website Vlaamse overheid

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61