Sport

Door een beslissing van de Vlaamse overheid zijn sinds 1 januari 2018 een aantal van de taken en bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse of lokale overheid. 

G-sport: infoloket, netwerking, trajectbegeleiding, subsidiëring, G-sportpromotie, sensibilisering, G-sportcoach

Huis van de Sport

Stad Gent

sportdienst@stad.gent 

Natuur en sport: Ontwikkeling van permanente mountainbikeroutes en –netwerken, coördinatie en promotie van eenmalige mountainbiketochten, ontwikkeling van loopomlopen en ruiterpaden

Sport Vlaanderen 

Website Sport Vlaanderen

Subsidiëren van bovenlokale sportevenementen en bovenlokale sportinfrastructuur

Stel een vraag

Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 70 00