Cultuur

Door een beslissing van de Vlaamse overheid zijn sinds 1 januari 2018 een aantal van de taken en bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse of lokale overheid. 

Cultureel erfgoed (musea, immaterieel erfgoed, ...)

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media

Website Departement Cultuur, Jeugd en Media

Erfgoed in zicht

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media

Website Erfgoed in zicht

Kunsten en cultuurspreiding

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media

Website Departement Cultuur, Jeugd en Media

Ovinob

Cultuurconnect vzw

Website Cultuurconnect

Roger Raveelmuseum

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media - Roger Raveelmuseum 

Website Roger Raveelmuseum

Caermersklooster (nu Kunsthal Gent)

Stad Gent, Cultuurdienst

Website kunsthal Gent

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00