Cultuur

Door een beslissing van de Vlaamse overheid zijn sinds 1 januari 2018 een aantal van de taken en bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse of lokale overheid. 

Erfgoed (musea, depots, ...)

Erfgoed in zicht

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media

erfgoeddatabanken@vlaanderen.be

Website Kunstenenerfgoed

Kunsten en cultuurspreiding (lokaal cultuurbeleid, streekgericht bibliotheekbeleid, Ovinob, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten, beeldende kunst, vormgeving, taal en letterkunde, …)

Ovinob

Cultuurconnect vzw

02 213 10 20 - helpdesk@cultuurconnect.be 

Website Cultuurconnect

Roger Raveelmuseum

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media - Roger Raveelmuseum 

09 381 60 00 - rrm@rogerraveelmuseum.be

Website Roger Raveelmuseum

Caermersklooster (nu Kunsthal Gent)

Stad Gent, Cultuurdienst

09 269 84 80 - cultuur@stad.gent

Website Kunsthal Gent

Meer weten over wat de Provincie doet?

Volg de Provincie op FacebookTwitter, schrijf je in voor de nieuwsbrief of neem een gratis abonnement op het magazine Informeel.

Stel een vraag