Verbetersuggestie, melding of klacht indienen

We proberen elke dag een vlotte en efficiënte dienstverlening aan de Oost-Vlaming aan te bieden. Je kan ons helpen om de dienstverlening te verbeteren door:

 • een verbetersuggestie in te dienen 

of

 • een melding of klacht in te dienen

over de dagelijkse werking van de Provincie, haar diensten, instellingen en/of personeelsleden.

Verbetersuggestie

Heb je een suggestie die de dienstverlening van de Provincie kan verbeteren?

 

Dien je verbetersuggestie in: 

of 

 • per mail naar klachtencoordinator@oost-vlaanderen.be met volgende gegevens:
  • Voornaam en familienaam
  • Straat, huisnummer, postcode, gemeente
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Over welke dienstverlening of over welke locatie gaat je verbetersuggestie?
  • Je verbetersuggestie

Melding of klacht

Heb je een melding of klacht over onze dienstverlening?

 • Over de werking van de Provincie, haar diensten, haar instellingen en haar verzelfstandigde agentschappen?
 • Over een handeling of beslissing van haar personeel of aangestelden?
 • Over het niet stellen van een handeling of het niet nemen van een beslissing door haar personeel of aangestelden waar dat verplicht of gevraagd was?

 

Dien je melding of klacht in: 

of 

 • per mail naar klachtencoordinator@oost-vlaanderen.be met volgende gegevens:
  • Voornaam en familienaam
  • Straat, huisnummer, postcode, gemeente
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Over welke dienstverlening of over welke locatie gaat je melding of klacht?
  • Je melding of klacht

Klokkenluidersregeling voor personeelsleden

Het provinciaal klokkenluidersreglement maakt het voor de personeelsleden van Provincie Oost-Vlaanderen mogelijk om een (vermoeden van) wettelijke inbreuk binnen de werkomgeving van ons provinciebestuur te melden. Dat kan via verschillende kanalen:

 • Schriftelijk naar Charles de Kerchovelaan 189 9000 Gent of via het e-mailadres: klokkenluidersmelding@oost-vlaanderen.be
 • Digitaal via het softwaresysteem (link binnenkort beschikbaar)
 • Telefonisch 09 267 81 00

Als melders informatie over inbreuken via het intern meldingskanaal hebben doorgegeven, kunnen ze die informatie ook extern melden bij Audit Vlaanderen. Melders kunnen informatie over inbreuken sowieso ook rechtstreeks melden bij Audit Vlaanderen als ze van mening zijn dat de inbreuk intern niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat.

Stel een vraag