Provinciaal archief

Het provinciaal archief bewaart 30 jaar lang documenten en dossiers van het provinciebestuur. 

Archiefdocumenten:

  • Documenten van de gouverneur, de deputatie, de provincieraad en de diensten
  • Dossiers van lokale besturen waar het provinciebestuur toezichthouder was
  • Officiële pv’s van de provincieraad van 1837 tot nu
  • Jaarverslagen van het bestuur van 1833 tot nu
  • Bestuursmemoriaal van 1817 tot nu
  • Affiches
  • Foto’s

De meeste dossiers en documenten van het provinciebestuur ouder dan 30 jaar vind je in het rijksarchief van Gent. 

Archief raadplegen

  • Adres: Pelikaanstraat 38 in Gent.

Stel een vraag