Provinciaal archief

Het provinciaal archief bewaart 30 jaar lang documenten en dossiers van het provinciebestuur. 

Archiefdocumenten:

  • Documenten van de gouverneur, de deputatie, de provincieraad en de diensten
  • Dossiers van lokale besturen waar het provinciebestuur toezichthouder was
  • Officiële pv’s van de provincieraad van 1837 tot nu
  • Jaarverslagen van het bestuur van 1833 tot nu
  • Bestuursmemoriaal van 1817 tot nu
  • Affiches
  • Foto’s

De meeste dossiers en documenten van het provinciebestuur ouder dan 30 jaar vind je in het rijksarchief van Gent. 

Archiefdocumenten raadplegen

Documenten zijn voorlopig enkel raadpleegbaar op afspraak via archief@oost-vlaanderen.be. We proberen je zoveel mogelijk digitaal (via ingescande documenten) verder te helpen.

Leveranciers

Kom je een bestelling leveren? Neem contact op via 0496 59 77 36. Je kan het archief bereiken via de hoek Eekhout en de Charles de Kerchovelaan.