Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs Oost-Vlaamse steden en gemeenten

De Provincie organiseerde een ontmoetingsdag op 16 juni 2023 tussen burgemeesters en algemeen directeurs van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Steden en gemeenten zijn voor het provinciebestuur de belangrijkste partners. Als lokale overheden en provinciale overheid, hebben we een gemeenschappelijk belang: onze burgers, ondernemingen, organisaties en verenigingen. Het nieuwe decennium overspoelt ons voortdurend met uitdagingen die we samen het hoofd moeten bieden. Beide bestuursniveaus kunnen samen op veel van deze uitdagingen een slim antwoord bieden, met het voordeel dat we beide op een flexibele manier, geïntegreerd, thematisch en overschrijdend kunnen werken.

Vanuit de diverse bovenlokale rollen die de Provincie vervult (beleidsmaker, beleidsuitvoerder, coördinator en ondersteuner) is het steeds ons streefdoel om de best mogelijke samenwerking te realiseren tussen het lokale en het bovenlokale, provinciale niveau. Wij zijn natuurlijke partners om van Oost-Vlaanderen een sterke regio te maken.

(Her)bekijk de presentatie:

Stel een vraag

Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 70 00