Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs Oost-Vlaamse steden en gemeenten

De gevolgen van de coronacrisis hebben een enorme impact op de samenleving. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij de aanpak van deze effecten en moeten ook nog een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, mobiliteit, klimaat, duurzaamheid, smart cities, ...

Het provinciebestuur kan daarin een sterk ondersteunende partner zijn voor alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Daarom organiseerde de Provincie een ontmoetingsdag op 22 april 2022 tussen burgemeesters en algemeen directeurs van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Als lokale overheden en provinciale overheid hebben we een gemeenschappelijk belang: onze burgers, ondernemingen, organisaties en verenigingen. Beide bestuursniveaus kunnen samen op veel van deze uitdagingen een slim antwoord bieden door samen aan kennisdeling te doen. Daarbij zijn data, onderzoeken en voorbeelden bruikbare handvatten. De uitdieping van onze beleidsmatige samenwerking in grondgebonden materies zoals ruimte, mobiliteit, leefmilieu, economie, erfgoed moet daarom een gemeenschappelijk streefdoel zijn. Wij zijn natuurlijke partners om van Oost-Vlaanderen een sterke regio te maken.

 

(Her)bekijk de presentaties:

 

Bekijk het fotoverslag.