De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Meerjarenplan 2020-2025

Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. We willen over alle beleidsdomeinen heen een frisse wind door de organisatie laten waaien. Als overheid willen we uitblinken in wat we doen en zijn we niet te beroerd om gedurfde beslissingen te nemen.

We focussen op die zaken waar de Provincie een meerwaarde betekent:

 • bovenlokale takenbehartiging, 
 • ondersteunende taken op verzoek van andere overheden en 
 • initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

De Provincie is een belangrijke partner van steden en gemeenten.

 

Het meerjarenplan zet in op acht speerpunten:

 • onderwijs
 • economie
 • integraal waterbeleid
 • toerisme
 • mobiliteit
 • klimaat
 • ruimte
 • recreatiedomeinen

Deze speerpunten schetsen de prioriteiten van ons beleid.

 

De inleidende tekst bij het meerjarenplan geeft een inkijk in onze ambities, doelstellingen en initiatieven aan de hand van negen thematische onderdelen:

 • ondernemen
 • landbouw, platteland en dierenwelzijn
 • onderwijs en vorming
 • recreatie en toerisme
 • onroerend erfgoed
 • klimaat, energie en leefmilieu
 • ruimtelijk omgevingsbeleid
 • mobiliteit
 • interne organisatie

Bekijk het vorige meerjarenplan 2014-2019.

Stel een vraag