Inzagerecht

Iedereen kan elk bestuursdocument gratis ter plaatse inkijken, er uitleg over krijgen en een kopie vragen. Daarvoor hoef je geen persoonlijk belang of motief aan te tonen. Een bestuursdocument is elke informatie van de Provincie in geschreven, visuele, auditieve of geautomatiseerde vorm. Om persoonlijke documenten in te kijken, moet je wel een persoonlijk belang kunnen aantonen. 

Hoe kun je documenten inkijken?

  1. Motiveer waarom je welke documenten wil inkijken.
  2. Mail je aanvraag naar de provinciegriffier via openbaarheid-bestuursdocumenten@oost-vlaanderen.be of schrijf een brief naar: Provinciegriffier, Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent.

Binnen 20 kalenderdagen krijg je een weigering of toestemming. De documenten inkijken kan tijdens de kantooruren, op afspraak.

Uitzonderingen

Soms kun je een bestuursdocument niet inkijken. Bijvoorbeeld als de veiligheid van de bevolking, de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van het land en de fundamentele rechten en vrijheden in het gedrang zijn.

Ook als je aanvraag onredelijk of te vaag geformuleerd is, kan je een weigering krijgen. 

Beroep

Tegen een weigering kun je in beroep gaan bij de Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur. Dit kan schriftelijk (brief, e-mail) binnen de 30 kalenderdagen bij:

Departement Kanselarij en Bestuur

Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88

1000 Brussel

+2 553 57 25

openbaarheid@vlaanderen.be

Prijs kopieën

A4-formaat:

  • 1 tot 20 bladzijden: gratis
  • 20 en meer bladzijden: 0,10 EUR per bladzijde in zwart-wit en 0,40 EUR per bladzijde in kleur.

A3-formaat:

  • 0,15 EUR per bladzijde in zwart-wit en 0,80 EUR per bladzijde in kleur

Planafdrukken

  • 2,50 EUR/m² plan in zwart-wit en 10 EUR/m² plan in kleur