Digitale strategie

Een digitale strategie op lange termijn is noodzakelijk om te vermijden dat digitalisering een ad hoc en ongecoördineerd gebeuren wordt binnen je bestuur. Een digitale strategie en roadmaps moeten er voor zorgen dat de juiste projecten op het juiste tijdstip gelanceerd worden.

Wij ondersteunen lokale besturen bij het opzetten van de digitale strategie via:

  • Analyse en optimalisatie van processen binnen de organisatie.
  • Doordachte prioritering van projecten zodat de schaarse middelen (zoals budgetten en mensen) efficiënter en doeltreffender ingezet worden.
  • Een eventueel redesign van de organisatie om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. 

Interesse?

Neem contact op via mail naar polis@oost-vlaanderen.be.