Functionaris voor gegevensbescherming

De Provincie biedt een expert aan die de rol van Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) opneemt in jouw organisatie. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van je organisatie krijg je een aantal dagen ondersteuning. Ons vijftienkoppige team groeide inmiddels uit tot één van de grootste kenniscentra op vlak van informatieveiligheid. 

Waarom? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook GDPR genoemd) verplicht dat elke overheidsinstantie over een functionaris voor gegevensbescherming (ook DPO of data protection officer genoemd) beschikt. De FG ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens in het bestuur.

Takenpakket

  • Adviezen en aanbevelingen geven aan het bestuur met als uitgangspunt de AVG en de ISO/IEC 27001-normering.
  • Informatieveiligheidsbeleid en -plan opstellen.
  • Bevorderen van en toezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en wetgeving op zowel Europees, federaal als Vlaams niveau.
  • Documenteren en rapporteren over de vooruitgang van het bestuur.
  • Bijhouden van een register van incidenten, datalekken en kwetsbaarheden.
  • Verwerkersovereenkomsten beoordelen en onderhandelen.
  • Optreden als contactpunt met de toezichthoudende autoriteiten, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).
  • Het personeel vormen en sensibiliseren over de privacywetgeving en informatieveiligheid in de dagelijkse praktijk.
  • De diensten coördineren bij de opmaak van een verwerkingsregister.
  • Privacybeleid en cookiebeleid opmaken.

Hoe aanvragen?

Neem contact op via informatieveiligheid.polis@oost-vlaanderen.be.

Prijs op aanvraag.