De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Algemene info

Opgelet

 • De algemene provinciebelasting gezinnen voor het aanslagjaar 2020 werd verlaagd tot minimaal 29,80 EUR. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de betaaltermijn van de aanslagbiljetten verlengd van 2 tot 4 maanden. Gezinnen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen binnen deze termijn steeds een afbetalingsregeling aanvragen. 
 • Door de drukte aan de telefoon kan het langer duren voor u iemand bereikt. Wij vragen u om geduld te hebben of later terug te bellen. 

Een gezin betaalt de belasting voor elke woning die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. Dit kan de hoofdverblijfplaats zijn of een bijkomende verblijfplaats. De provinciebelasting wordt per woning berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarieven

Een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

 • Tot 10.000 m²: 29,80 EUR
 • Van meer dan 10.000 m² tot 12.500 m²: 71,70 EUR
 • Van meer dan 12.500 m² tot 15.000 m²: 107,30 EUR
 • Van meer dan 15.000 m² tot 17.500 m²: 142,90 EUR
 • Van meer dan 17.500 m² tot 20.000 m²: 178,40 EUR
 • Van meer dan 20.000 m² tot 25.000 m²: 250,00 EUR
 • Van meer dan 25.000 m² tot 30.000 m²: 321,40 EUR
 • Van meer dan 30.000 m²: 428,60 EUR plus 35,70 EUR per schijf van 5.000 m² boven 30.000 m².

Vrijstelling van belasting

Deze gezinnen kunnen vrijstelling van de belasting aanvragen:

 • Gezinnen die bewijzen dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • Gezinnen die bewijzen dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie.

Betaalinformatie

Het rekeningnummer van de Algemene Provinciebelasting-Gezinnen (APB-Gezinnen) is:

 • IBAN: BE47 0972 4900 7080
 • BIC: GKCCBEBB

Gebruik altijd de gestructureerde mededeling. Die staat onderaan op de overschrijving naast de vermelding ’Mededeling’.

Contact