Info provinciale gezinsbelasting

Opgelet

 • Let op voor phishing via e-mail of sms.
 • Heel wat Oost-Vlamingen ontvingen op 8 april 2022 hun aanslagbiljet van de Algemene Provinciebelasting-Gezinnen via hun eBox. Daardoor heb jij misschien je aanslagbiljet gemist?  Dit aanslagbiljet moet ten laatste op 8 juni 2022 betaald zijn. Via de eBox kunnen heel wat documenten aangeboden worden. Wie de eBox activeert, stemt ermee in dat berichten van alle aangesloten verzenders (waaronder de Provincie Oost-Vlaanderen) op die wijze worden aangeboden. Gaf je een (correct) e-mailadres in bij het activeren van de eBox? Dan ontvang je een bericht via e-mail wanneer er een nieuw document in je eBox zit. Gaf je geen e-mailadres in bij activatie? Dan wordt je geacht zelf de eBox regelmatig te raadplegen. Meer info kan je vinden op de website van myeBox
 • Door de drukte aan de telefoon kan het langer duren voor je iemand bereikt. Wij vragen je om geduld te hebben of later terug te bellen. 

 

 

Een gezin betaalt de belasting voor elke woning die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. Dit kan de hoofdverblijfplaats zijn of een bijkomende verblijfplaats. De provinciebelasting wordt per woning berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarieven

Een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

 • tot 10 000 m² 30,40 EUR;
 • van meer dan 10 000 m² tot 12 500 m² 73,10 EUR;
 • van meer dan 12 500 m² tot 15 000 m² 109,50 EUR;
 • van meer dan 15 000 m² tot 17 500 m² 145,90 EUR;
 • van meer dan 17 500 m² tot 20 000 m² 182,00 EUR;
 • van meer dan 20 000 m² tot 25 000 m² 255,20 EUR;
 • van meer dan 25 000 m² tot 30 000 m² 328,00 EUR;
 • van meer dan 30 000 m² 437,40 EUR, vermeerderd met 36,50 EUR per schijf van 5 000 m² boven de 30 000 m².

Vrijstelling van belasting

Deze gezinnen kunnen vrijstelling van de belasting aanvragen:

 • Gezinnen die bewijzen dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • Gezinnen die bewijzen dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie.

Contact