Algemene info

Een bedrijf (zelfstandige of vennootschap) betaalt de belasting voor elke vestiging die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. De provinciebelasting wordt per vestiging berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarief voor agrarische bedrijven

 • Forfaitair: 132,60 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.
 • Meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 132,60 EUR
  • Plus 10,46 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte.
  • Plus 31,33 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht.
  • Plus 0,063 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

Tarief voor alle andere belastingplichtigen

Een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

 • Tot 0,5 ha:
  • 0,035 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,017 EUR/m² ongebouwde oppervlakte 

met een minimum van 132,60 EUR

 • Van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:
  • 0,141 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,069 EUR/m² ongebouwde oppervlakte
 • Van meer dan 1 ha tot 10 ha:
  • 0,278 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,141 EUR/m² ongebouwde oppervlakte
 • Meer dan 10 ha:
  • 0,418 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,210 EUR/m² ongebouwde oppervlakte

Openluchtrecreatieve bedrijven betalen – naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte – 0,017 EUR/m² voor de ongebouwde oppervlakte, altijd met een minimum van 132,60 EUR.

Voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar een rust- of overlevingspensioen ontvangen, is de belasting per vestiging 35,00 EUR.

Betaalinformatie

Het rekeningnummer van de Algemene Provinciebelasting-Bedrijven (APB-Bedrijven) is:

 • IBAN: BE21 0972 4900 9003
 • BIC: GKCCBEBB

Gebruik altijd de gestructureerde mededeling. Die staat onderaan op de overschrijving naast de vermelding ’Mededeling’.

Handleiding

Heb je hulp nodig om het aangifteformulier in te vullen? Lees de handleiding.

Contact