De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Algemene info

Opgelet: Door de drukte aan de telefoon kan het langer duren voor u iemand bereikt. Wij vragen u om geduld te hebben of later terug te bellen. 

Een bedrijf (zelfstandige of vennootschap) betaalt de belasting voor elke vestiging die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. De provinciebelasting wordt per vestiging berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarief voor agrarische bedrijven

 • forfaitair: 120,20 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht en 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres;
 • meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht en/of 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 120,20 EUR, vermeerderd met:
  • 10,75 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte;
  • 32,18 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht;
  • 0,064 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

Tarief voor alle andere belastingplichtigen

Een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

 • tot 0,5 ha:
  • 0,036 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,017 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
  • met een minimum van 120,20 EUR
 • van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:
  • 0,145 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,071 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
 • van meer dan 1 ha tot 10 ha:
  • 0,285 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,145 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
 • van meer dan 10 ha:
  • 0,429 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,216 EUR/m² ongebouwde oppervlakte.

Openluchtrecreatieve bedrijven betalen – naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte – 0,017 EUR/m² voor de ongebouwde oppervlakte, altijd met een minimum van 120,20 EUR.

Voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar een rust- of overlevingspensioen ontvangen, is de belasting per vestiging 31,70 EUR.

Betaalinformatie

Het rekeningnummer van de Algemene Provinciebelasting-Bedrijven (APB-Bedrijven) is:

 • IBAN: BE21 0972 4900 9003
 • BIC: GKCCBEBB

Gebruik altijd de gestructureerde mededeling. Die staat onderaan op de overschrijving naast de vermelding ’Mededeling’.

Handleiding

Heb je hulp nodig om het aangifteformulier in te vullen? Lees de handleiding.

Contact