Algemene info provinciale bedrijfsbelasting

Opgelet: Door de drukte aan de telefoon kan het langer duren voor u iemand bereikt. Wij vragen u om geduld te hebben of later terug te bellen. 

Een bedrijf (zelfstandige of vennootschap) betaalt de belasting voor elke vestiging die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. De provinciebelasting wordt per vestiging berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

Tarief voor agrarische bedrijven

 • forfaitair: 140,50 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht en 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres;
 • meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht en/of 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 140,50 EUR, vermeerderd met:
  • 12,60 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte;
  • 37,60 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht;
  • 0,075 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

Tarief voor alle andere belastingplichtigen

Een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

 • tot 0,5 ha:
  • 0,042 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,019 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
  • met een minimum van 140,50 EUR
 • van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:
  • 0,170 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,083 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
 • van meer dan 1 ha tot 10 ha:
  • 0,333 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,170 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
 • van meer dan 10 ha:
  • 0,501 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
  • 0,253 EUR/m² ongebouwde oppervlakte.

Openluchtrecreatieve bedrijven betalen – naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte – 0,019 EUR/m² voor de ongebouwde oppervlakte, altijd met een minimum van 140,50 EUR.

Voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar een rust- of overlevingspensioen ontvangen, is de belasting per vestiging 37,00 EUR.

Handleiding

Heb je hulp nodig om het aangifteformulier in te vullen? Lees de handleiding.

Contact