Raadpleegomgeving Oost-Vlaanderen

In de raadpleegomgeving Oost-Vlaanderen (rpo) vind je:

  • De vergaderdata, de agenda, de reglementen en de beslissingen van de provincieraad (PR).
  • De vergaderdata en de beslissingen van de zittingen van de deputatie (DEP) en van de deputatie als administratief rechtscollege (ARC).
  • De vergaderdata en de agenda van de beleidscommissies (BC1 en BC2).

 

 

Overzichtslijsten en de integraal gepubliceerde besluiten t.e.m. de zitting van 10 juni 2021 voor de deputatie, t.e.m. de zitting van 16 juni 2021 voor de provincieraad kan je raadplegen op het publicatieplatform.