Bekendmakingen

De bekendmakingsplicht via de website van de Provincie breidde recent uit (cf. wijziging van 6 juli 2018 van het Provinciedecreet).

  • Naast de lijsten van de besluiten van de provincieraad en van de raden van bestuur van de autonome provinciebedrijven worden voortaan ook de lijsten van de besluiten van de deputatie op de website gepubliceerd (artikel 180).
  • Een aantal besluiten moet bovendien integraal worden bekendgemaakt (artikel 180bis).
  • De vernietiging van een besluit door de toezichthoudende overheid wordt vanaf nu ook gemeld op de website (artikel 180ter).

 

Publicatieplatform

Je kan de overzichtslijsten en de integraal gepubliceerde besluiten raadplegen op het Publicatieplatform (t.e.m. de zitting van 10 juni 2021 voor de deputatie, t.e.m. de zitting van 16 juni 2021 voor de provincieraad).

Raadpleeg de lijst met besluiten van de deputatie vanaf de zitting van 17 juni 2021 via het raadpleegplatform.

Raadpleeg de lijst besluiten en de integraal gepubliceerde besluiten van de provincieraad vanaf de zitting van 1 september 2021 via het raadpleegplatform.

 

Inzage vragen

Je kan inzage vragen in de besluiten die op de lijsten zijn vermeld.
Vraag inzage aan.

 

Klacht indienen

Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een beslissing van de Provincie (provincieraad, deputatie …) via:

  • aangetekende mail naar het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be
  • aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel