De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Bekendmakingen

De bekendmakingsplicht via de website van de Provincie breidde recent uit (cf. wijziging van 6 juli 2018 van het Provinciedecreet).

  • Naast de lijsten van de besluiten van de provincieraad en van de raden van bestuur van de autonome provinciebedrijven worden voortaan ook de lijsten van de besluiten van de deputatie op de website gepubliceerd (artikel 180).
  • Een aantal besluiten moet bovendien integraal worden bekendgemaakt (artikel 180bis).
  • De vernietiging van een besluit door de toezichthoudende overheid wordt vanaf nu ook gemeld op de website (artikel 180ter).

 

Publicatieplatform

Je kan de overzichtslijsten en de integraal gepubliceerde besluiten raadplegen op het Publicatieplatform

 

Inzage vragen

Je kan inzage vragen in de besluiten die op de lijsten zijn vermeld.
Vraag inzage aan.

 

Klacht indienen

Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een beslissing van de Provincie (provincieraad, deputatie …) via:

  • aangetekende mail naar het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be
  • aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel