Taken en bevoegdheden

De provincieraad bestuurt de Provincie. 

De provincieraad heeft drie soorten bevoegdheden:

  • Wetgevend
    De provincieraad is het wetgevende orgaan van het bestuur. De raad bepaalt het beleid en kan reglementen en besluiten goedkeuren.
  • Controlerend
    De provincieraad controleert de deputatie.
  • Adviserend
    De provincieraad vergadert over thema's die de hogere overheid oplegt. Zo geeft de provincieraad advies over bepaalde plannen van de Vlaamse overheid.

Samenstelling

Om de zes jaar zijn er provincieraadsverkiezingen en kunnen de Oost-Vlamingen voor een nieuwe provincieraad stemmen. Vandaag zijn er 36 raadsleden waaronder 1 provincieraadvoorzitter

Bekijk de samenstelling van de provincieraad.

De laatste provincieraadsverkiezingen vonden plaats op 14 oktober 2018.