Meerjarenplan 2020-2025

Goedkeuring van de samenstelling van de beleidsdomeinen
Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025: strategische en fianciële nota met toelichtingen en bijlagen