Belastingreglement inzake de Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanslagjaar 2020 - vaststelling van 148,47 opcentiemen