Belastingreglement inzake de Algemene Provinciebelasting

Aanslagjaar 2020 - vaststelling van de tarieven